ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Защо някои пророчества не се изпълняват (или поне изглежда така)

Предметът на тази статия не са душевните, „призрачни“ и фалшиви пророчества, които изобилстват в нашите църкви. Желанието ми е да се фокусирам върху ситуации, в които изглежда сякаш автентични думи

Как да ускориш изцелението си

Физическото изцеление е част от наследството, което вярващите имат в Христос – Той плати цената за нашите грехове и болести (1 Петрово 2:21-25). Исус каза, че изцелението е „хлябът на

Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?

В днешно време е почти невъзможно да хвърлиш камък в тълпа от религиозни хора и да не удариш някой „пророк“ или „апостол“. Като федерални агенти от посредствен холивудски екшън някои

Можем ли да чуваме Божия глас

Бих искал да споделя с братята и сестрите си в Господа моите виждания и опитности относно чуването на Божия глас, а също и как да го разпознаем сред толкова много

Какво е любовта

Веднъж Святият Дух ми постави задача – да взема известните библейски стихове за любовта от 1 Коринтяни 13:4-7 и да намеря в тълковния речник определението на всяка от думите. Трябваше

Що е “хиперпросперитет” и има ли той почва у нас?

Думата „хипер“ е с гръцки произход и има значение, подобно на „отвъд“, „извън“, „свръх“. Комбинирана с друга дума, тя прави значението на определяемата дума да излиза извън рамките на общоприетата

Предстоящата трансформация

13.04.2018 г. Святият Дух ми даде сън: Намирах се в някакво село близо до Бургас (това е важно поне по две причини: символ е на малка надморска височина и защото

Що е “хиперблагодат” и има ли тя почва у нас?

Думата „хипер“ е с гръцки произход и има значение, подобно на „отвъд“, „извън“, „свръх“. Комбинирана с друга дума, тя прави значението на определяемата дума да излиза извън рамките на общоприетата

Божието сърце

Искам да споделя едно мое преживяване, чрез което Господ ми позволи да видя част от сърцето Му. Не помня по време на молитва или четене на Словото, но чух съвсем

Тайното оръжие на християнина

Преди време се срещнахме с една приятелка, за да поговорим за ситуация, която изискваше нашата намеса. И двете знаехме, че трябва да се посветим на молитва и да търсим Божието

Царят и Царството

В християнските среди все повече се говори за Божието царство и за призива на Църквата да разширява неговото управлениена земята. Святият Дух подбужда вярващи от всички конфесии да се протегнат

Как да разпознаем Святия Дух

Всички сме чували как хора, които са били свидетели на чудо или на някакво свръхестествено проявление, го описват с фрази като: „Святият Дух се движи в това събрание“ или „Святият

Не прави услуги на Бога

Една вечер се прибирах след дълъг работен ден и бях много уморена. Отворих входната врата на дома ни и картината, която се разкри пред очите ми, беше сякаш е паднала

Защо ходя на църква

Тази седмица няколко човека в разговор, свързан с Бог, ме попитаха защо ходя на църква. Затова реших да седна и да напиша отговора, за да го изясня на себе си

Защо да се спира работата, като я оставя и сляза при вас?

Скъпи братя и сестри, Бих искала да споделя нещо от книгата на Неемия, което, надявам се, ще бъде за насърчение и благословение на всички ни. Тази година м. януари е

Какво е щастието за мен и какво общо има това с Рождество Христово?

Какво е щастието за мен? Щастлива съм, когато имам възможност да живея – каквото и да означава това в различните ситуации – да се вгледам в тичинките на цветче, да

Издигане в култ

Целта на тази статия е да те предизвика да се вгледаш в себе си и да си дадеш сметка дали в живота ти има нещо, което си издигнал в култ.

Защо дъгата е символ на ЛГБТ движението?

На 26 юни 2016 г. светът стана свидетел на факт, който би накарал основателите на американската държава да се обърнат в гробовете си – Белият дом бе осветен в цветовете

Как действа завистта

През лятото на 2017 г. Бог ми напомни за едно конкретно Неговото обещание към мен, което все още не беше изпълнено. Показа ми, че е време да потърся мъдрост и

Да изхвърлим стария мях и да вземем новия

Питаме се как да променим църквите си, че хората да бъдат съживени и Святият Дух да започне да се движи в нашите събрания. Изпробваме нови методи, променяме програмата, сменяме лидери,

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.