ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Защо да се спира работата, като я оставя и сляза при вас?

Скъпи братя и сестри, Бих искала да споделя нещо от книгата на Неемия, което, надявам се, ще бъде за насърчение и благословение на всички ни. Тази година м. януари е

Какво е щастието за мен и какво общо има това с Рождество Христово?

Какво е щастието за мен? Щастлива съм, когато имам възможност да живея – каквото и да означава това в различните ситуации – да се вгледам в тичинките на цветче, да

Издигане в култ

Целта на тази статия е да те предизвика да се вгледаш в себе си и да си дадеш сметка дали в живота ти има нещо, което си издигнал в култ.

Защо дъгата е символ на ЛГБТ движението?

На 26 юни 2016 г. светът стана свидетел на факт, който би накарал основателите на американската държава да се обърнат в гробовете си – Белият дом бе осветен в цветовете

Как действа завистта

През лятото на 2017 г. Бог ми напомни за едно конкретно Неговото обещание към мен, което все още не беше изпълнено. Показа ми, че е време да потърся мъдрост и

Да изхвърлим стария мях и да вземем новия

Питаме се как да променим църквите си, че хората да бъдат съживени и Святият Дух да започне да се движи в нашите събрания. Изпробваме нови методи, променяме програмата, сменяме лидери,

“Дай, бабо, огънче”

Знаете ли тази игра „Дай, бабо, огънче”? Наскоро, по време на хвалението, част от едно неделно богослужение в нашата църква, се разсмях, давайки си сметка какво се случва с мен

Чашата на Святия Дух

Ако видиш себе си в тази история, знай, че това е твоята история, която се е отразила в човек като теб! Това е историята на човек, който бил лудо влюбен

Дай вниманието си на Неговото присъствие

Когато плачеш за Неговото присъствие, то става осезаемо за теб! А когато стане осезаемо, плътно и наситено, ти придобиваш увереност и спокойствие! Присъствието на Господ може да бъде разредено и

Пази сърцето си

„Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.“ (Притчи 4:23) Повечето християни искаме да вярваме, че сме хора, движени от здрав разум

Ако не влияеш, ти влияят

В света, в който живеем, няма вакуум. Ако не влияеш, задължително ти влияят. Човекът е съд, които или се пълни със съдържание, или изпразва съдържанието си. Във всеки един момент

Христовият дух

Бях в автобуса на път за работа. Бог ми говори да чета от Евангелията и аз започнах да чета от Евангелието от Лука 3-та и 4-та глава. Четейки, започнах да

Страх или вяра говори устата ти?

Бог има право да работи в живота ни само ако имаме вяра. Това е начинът, по който съществуваме. Бог не може да направи нищо в живота ни, ако не вярваме

Не и днес, дяволе!

Случвало ли ви се е около вас да бушува буря, а вие да стоите в съвършен мир? Има дни, в които всичко е нормално – времето е слънчево, кафето не

Смъртта на Вяра

Ще споделя сън, който Бог ми даде в началото на август 2017 г. След това ще напиша и тълкуванието, което получих. Сънувах, че се намирам в огромна селска къща –

Синовете на мира

На тези, които Ме търсят ревностно и търсят как да приложат Моята воля, ще дам да познаят силата за спасение в името на Исус. Ще им дам от новото Си

Войната за Пловдив

Заслушах се в думите на Духа, докато говорех на езици: Стани и надигни се, Господи! Видях как Исус става от трона Си и взема огромен меч с двете Си ръце.

България – крепост на християнството

„… като свободни, но не употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги.“ (1 Петрово 2:16 VBG) Ето, давам ви 70 години, от които над 25 вече са

Изгубени в рая

„Когато влезеш в наследството си, не забравяй за Мен.“ С тези думи започна откровението, което Бог ми даде за идното време на Църквата. В края на 2016 г. и началото

Портите на ада

Преди време размишлявах върху стиха, в който Исус казва, че ще изгради Своята църква върху канара „и портите на ада няма да й надделеят“ (Матей 16:18). През вековете врагът е

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.