Израстване в Бога и истинската победа над врага (12) – Физическата и духовната храна

Израстване в Бога и истинската победа над врага (12) –  Физическата и духовната храна

В предната статия от поредицата разгледахме отношението на физическото ни тяло към нашето освещение. В тази част насочваме вниманието си към една от областите, в които се вижда преплитане между двете дефиниции за „плът“ – физическото тяло и падналата човешка природа.

Първото нещо, с което дяволът изкушава Исус, е да превърне камъните в хляб, за да задоволи Своята естествена физическа нужда от храна, на което Исус отговаря, че физическата храна не е достатъчна за живот, посочвайки нуждата и от духовна храна. Ако Божият Син е имал нужда не само от физическа храна, за да живее – като става ясно, че тук се говори за духовен, вечен живот с Бога – то колко повече ние! Още повече, физическата храна е описана в Писанията като нещо, което може да бъде в ущърб на духовното ни израстване, ако я употребяваме порочно, изпадайки в лакомия:

„…внимавайте, да не натежат сърцата ви от преяждане…“ (Лука 21:34)

Поради влиянието, което храната може да има върху духовния ни живот, редовното постене е жизненоважно за всеки, който иска да израства в познание на Бога и в освещение. Статията „Постене“ разглежда в по-голяма дълбочина тази тема.

Както казахме, отделянето ни от греха, както и отричането от комфорта, който физическата храна предоставя, са само стъпки в посоката към освещението, което се постига, когато предаваме себе си на Бога и на Неговата воля. Исус отвръща на предложението за физическа сила и комфорт, което естествената храна предоставя, така:

„Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ (Матей 4:4)

В евангелието от Йоан четем, че след срещата на Исус със самарянката:

„…учениците молеха Исус: Учителю, яж. А Той им каза: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.“ (Йоан 4:31-32)

От тези два пасажа виждаме, че духовната има способността да задоволи някои от потребностите на душата ни, които физическата храна задоволява (вижте статията „Постене“), и че можем да си набавим духовна храна по два начина: чрез Божието слово и чрез вършене на Божията воля. Важно е да се отбележи, че както винаги, словото е първо – ние първо трябва да сме се „хранили“ с Божието слово, за да можем да се „храним“ с вършене на волята Му. Това е, защото Божието слово съдържа генералната воля на Бог за всички вярващи, а и всяко слово на водителство, което идва към нас чрез пророчески дар, трябва да бъде в унисон с Писанията и с духа на Писанията, както се посочва в статията, посветена на тази дарба. За детайлно поучение относно как да четем Божието слово ефективно вижте статията „Библия“.

В следващата част ще разгледаме втората област, в която виждаме връзката между тялото и наклонностите у нас, които са в разрез с Божия стандарт – леността като физическа и духовна и нейното отношение към духовния растеж.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в