1-ви януари 2019

1-ви януари 2019

Първият ден на 2019-та беше пълен с Божията символика.

Събудих се рано, още преди изгрев. Докато гледах как настъпва денят, бях изумена как за часове беше настъпила радикална промяна във времето.

Последният ден на 2018 г. беше мрачен, навъсен, студен…

А тази сутрин всичко беше различно. Небето ясно, без нито един облак, без мъгла, която да размива очертанията на предметите и да трови въздуха. Видях как слънцето излиза и първите му лъчи със сила разпръскват мрака. И в сърцето си усетих, това, което виждам в естественото, вече е в духовното.

Бог е сменил сезона в България! Картината в естественото е духовната картина за страната ни за 2019-та година.

Докато гледах изгрева, в сърцето ми дойде Малахия 4:2: „ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата си; и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора.”

Сподели в