Превъзходно облекло

Превъзходно облекло
от

Откакто се помня, проблемът за благоприличието не е стоял на дневен ред в живота ми. Така бях учена и възпитавана в семейството ми. Така учех и възпитавах синовете си.

Бях на 35 години, когато повярвах, и покрай синовете ми прекарвах много време с тийнейджърите в църквата. Естествено, разговаряхме за различни неща, които ги вълнуваха.

Нямаше как да не забележа колко силно е изкушението „да бъдат като всички“, да не изглеждат „задръстени“. И как понякога се колебаят между желанието си да бъдат Христови и копнежа да бъдат приети от връстниците си.

Това изкушение и това колебание го виждам и днес. Битката за душите на хората е в ход с пълна сила. Но Бог винаги има това, което ни е необходимо, така че нито едно оръжие, скроено против нас, да не успее.

Един ден четях от Библията, книгата Изход, 28 глава. Там са записани инструкциите, които Бог дава на Моисей относно одеждите на Аарон като първосвещеник:

„И да направиш свещени одежди на брат си Аарон, да му придават достойнство и чест… одежди… за освещение, за да Ми свещенодейства.“
(Изход 28:2,3б)

Веднага в мен дойде стихът от Първото послание на апостол Петър, глава 2:

„Вие обаче, сте избран род, царско свещенство…“
(1 Петрово 2:9)

Вие обаче, скъпи млади хора, ВИЕ сте избрани! Вас, лично всеки един от вас, Бог ПРИДОБИ ЗА СЕБЕ СИ, за да възвестявате Неговото превъзходство.

И когато към вас допълзи онази старовременна змия, която мами целия свят, и започне да ви изкушава „да бъдете като всички“, не се поддавайте – вашето облекло, както и всичко друго, което правите или казвате, трябва да бъде белязано с ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ. За слава на Божието превъзходно име.

Исус е Господ.

Сподели в