3 нива на сеене

3 нива на сеене
от

Бог ми показа, че има три нива на сеене:

  • Първото ниво на сеене е „От мен за теб“

Това е нещо, което и хората в света правят – „Обичам те и ти давам“. Този тип сеене е водено предимно от емоции и е нормално за нас като хора – без значение дали сме новородени или не.

  • Второто ниво на сеене е „От името на Бог за теб“

Това сеене е по-добро, защото ще имаш жетва от него. За такъв тип даване те подбужда Божията любов към дадения човек и ти просто изразяваш тази любов, покорявайки се на Бога, като правиш или даваш това, което Той ти казва. Може да е грижа, финанси, молитва и всичко, което Святият Дух те води.

  • Третото ниво на сеене е „От името на църквата“

То е най-славното! В този тип сеене теб те няма, ти си в тайно и Бог, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Когато някой е благословен от църквата, той е истински обгрижен и за него това е свидетелство, че е част от нещо по-голямо. Пример за такъв тип даване е, когато напишеш на плика си за дарение: „Искам тези пари да са за Дани, който работи в офиса. Искам да го благословя тайно…“

Разбрах и още нещо – когато даваме в църквата, много е важно всеки да има откровение, че не дава от свое име, а от името на църквата – „Нашата църква Ти дава, Боже.“ „Аз съм част от това събрание.“

Понякога хората не оценяват това, което имат, защото им липсва разбиране. Те си мислят, че е заради тях, а не защото са част от църквата.

Вярвам, че има Благословения, Приятелство, Грижа, Помощ, когато си част от локална църква.

Сподели в