Ако не влияеш, ти влияят

Ако не влияеш, ти влияят
от

В света, в който живеем, няма вакуум. Ако не влияеш, задължително ти влияят. Човекът е съд, които или се пълни със съдържание, или изпразва съдържанието си. Във всеки един момент се случва или вливане, или изливане. Постоянно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Докато четеш тази статия, тя ти влияе – нейното съдържание се влива в теб и започва да създава мисли и идеи в ума ти, които ще формират твоите възприятия. След прочитането ѝ ти никога вече няма да си същият човек, защото тя ще те е променила. Повлиян си. Неизбежно е.

Нужна е мъдрост да разбираме защо сме на дадено място, в дадена среда. Ще го кажа пак – ако не влияеш, ти влияят. Има влияние, което Бог е приготвил за нас – места и хора, от които сме призовани да приемаме. Ако трябва да приемаш, не започвай да влияеш (да вливаш), защото веднага запушваш канала, през който Бог иска да повлияе в живота ти! Също така, ако си призован да влияеш, не позволявай да ти се влияе – ти бъди инициаторът на вливането на идеи, на мисли. Ти насочвай! Но първо се моли за мъдрост, за да знаеш на кои места си призован да влияеш, и на кои си призован да ти влияят. Грешките стават, когато влияеш, вместо да приемаш, и приемаш, вместо да влияеш!

За да влияеш, трябва да си бил повлиян. За да се изпразни даден съд, той трябва да е бил напълнен преди това! Изгради това взаимоотношение с Бог, в което Той да влива в теб, докато четеш Библията и се молиш. Това е нещо осезаемо. Не е абстрактна концепция, а жив Бог, живо Слово, живо вливане на вечен живот чрез взаимоотношението ти с Него. Когато го изградиш насаме с Него, ще станеш способен да приемаш и повече чрез други проводници, било то служители, книги, проповеди… На този, който има, повече ще се даде! Духът ти сам ще поема духовната храна – ще я попива като гъба, дори умът ти да блуждае, дори да има неща, които не са за „ядене“ – духът ти поема доброто, защото той знае всичко (1 Йоан 2:20). Но най-много чака, най-много иска, най-много копнее, най-много жадува за чистото, съвършеното Божие слово. Самата същност на Христос. Хлябът на живота.

Когато си пълен със Словото Христос, ти ще влияеш навсякъде, защото Словото е светлина, която измества всяка тъмнина. Самото ти присъствие на дадено място ще донася промяна. Хора ще са привлечени към теб и дори няма да знаеш защо. Светлината в теб ще ги привлича. Христос е „Желаният от всички народи“ (Агей 2:7, Синодален Превод, ББД) – сърцата им копнеят за Него, дори умовете им да не разбират. И когато дойдат, дори няма да има нужда да се трудиш – просто ще изливаш своето съдържание пред тях – Живия Бог. Той ще ги нахрани. Ти си само съд.

„Ако някой вярва в Мене, реки от жива [течаща] вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.“ (Йоан 7:38)

Сподели в