Аз съм страшното в гората

Аз съм страшното в гората
от

Ако си спомням добре, това е реплика на Шрек от едноименния филм.

Случвало ли ви се е някога да се страхувате от Сатана и демоните му? Не е похвално, особено ако сте християни от дълго време и сте имали възможност да израснете във вярата. Това показва, че не сте се постарали да прекарате много време в Словото и да му вярвате. От друга страна, фактът, че четете тази статия, е добро начало, защото имам намерение да ви покажа истината според Библията и вярвам, че тя има сила да ви освободи!

Защо християните не трябва да се страхуват от дявола и демоните му? На първо място, добре е да ви припомня или да ви науча кои сте вие в Помазаника. Като начало ще ви покажа какво направи Господ Исус със Сатана след Своето възкресение, защото каквото е постигнал Той, това имаме ние чрез вяра в Него!

„… и като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез Него.“ (Колосяни 2:15)

Господ Исус взе оръжията, властта и силата на всички началства и власти на тъмнината, точно както пророкува в Марк 3:27, че ще влезе във владенията на силния и понеже е по-силен, ще го надвие, ще го върже и ще вземе всичко, което му принадлежи. В началото на времената врагът излъга Адам и му взе властта и силата за Земята, която Бог му беше дал, и стана като „един от князете“. Но Спасителят каза в Йоан 12:31, че идва съд за света и „князът на този свят ще бъде изхвърлен вън“!

Исус победи дявола, взе всичките му пособия за упражняване на легална власт, върза военачалниците му и войските му и ги изведе на явен показ пред целия духовен свят, триумфирайки над тях. Учителят заяви на учениците си в Матей 28:18: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята!“. Ако някой има легална власт и сила да я упражнява на земята и в небесата, това е Господ Исус и тези, които вярват в Неговото име, защото Римляни 8:37 казва, че ние сме повече от победители чрез Него! Щом Той е победил, и ние сме победили заедно с Него!

Сатана е победен враг, чиято единствена сила са хитростите му – според Ефесяни 6:11, и лъжите му – Йоан 8:44. Ние трябва да сме изградени в истината, да сме утвърдени в нея, за да бъдем свободни. Спасителят каза в Йоан 8:32, че когато познаем истината, тя ще ни направи свободни. Думата „познаете“ в този стих е същата като тази в Битие 4:1, където се казва, че Адам позна жена си Ева и тя зачена. Да познаеш означава да преживееш единство с някого, да си в интимни отношения, да станете едно неделимо цяло с него.

Библейската истина ще те изгради и ще те направи такъв, какъвто Господ Исус иска да бъдеш. Ти си свято духовно същество, дете на живия Бог – праведен пред Него в Помазаника, сънаследник със Спасителя на Божието царство, благословен с всяко нещо, което Създателят има в Небесата. Името ти е записано в книгата на живота и имаш вече живот. Никой не може да ти даде повече от това и на практика в цялата вселена няма повече от него!

Божието слово ни съветва в Ефесяни 6:14-18 да се облечем в оръжейната екипировка на Бог и да стоим в нея винаги, ако искаме да устоим в злия ден, когато врагът се изправи срещу нас. Той се опитва да изглежда страшен, голям и силен, но всъщност това е само холограма – лъжа, която цели да те стресне и да те накара да се предадеш без бой. Той е обезоръжен, стои срещу теб и вдига шум.

Ако ти си облечен в Божието всеоръжие и си уверен в неговата ефективност, ако знаеш как да го използваш и си готов за това, не е ли смешно да се оставиш някакъв лъжец да се опитва да те разколебае и да те отклони от Божията воля за теб? Въоръжен си като римски войник – имаш препаска от ИСТИНАТА през кръста, ПРАВДАТА е твой бронен нагръдник, обут си с ОБУВКИ „готовност с благовестието“, имаш ВЯРАТА за щит, който може да угаси ВСЯКА огнена стрела на нечестивия, СПАСЕНИЕТО ти е шлем и държиш най-опасното оръжие в света – МЕЧА НА ДУХА, който е Божието слово. Освен всичко това можеш да се молиш в Духа по всяко време с всякаква молитва и искане, които Бог ще удовлетвори! Въоръжен си „до зъби“, а пред теб застава някакъв лъжец, който вика с всичка сила и се опитва да те изплаши…

Дори мечът на джедаите не е толкова силен и не може това, което Словото на небесния ни Баща може да извърши, когато бъде изговорено с вяра от устата ти! Освен всичко това можеш да използваш и името на Спасителя, което е над всяко друго име и пред което прекланя колене всяко едно от небесните, земните и подземните същества.

Погледни се в огледалото. Можеш ли да се познаеш? Ти си „страшното в тази гора“, ти си способен да се съпротивиш на врага и да го накараш да побегне, ако преди това си се покорил на Създателя и на Писанието (Яков 4:7).

Зрелият християнин не трябва да преживява „близки срещи“ с врага – до това време би трябвало да му е дал да разбере „кой кара влака“ и да го е принудил да стои далече от него. Да, дяволът има лък, с който изстрелва огнените си стрели, но те не са нищо друго освен лъжи и хитрости. Приличат на истински, но всъщност са само добре изработена холограма. Вярата може да се справи с тях без проблем. Дръж я здраво, издигни я срещу тях и те ще угаснат, ще изчезнат и врагът ще се скрие, треперейки от ответния удар, който можеш да му нанесеш!

Проблемът е, че много християни стоят голи и боси. Те не вярват на цялото Писание, слушат лъжливото тълкуване на нечестиви духове и преживяват нечувани страдания и горчиви опитности. ТОВА НЕ Е БОЖИЯТА ВОЛЯ ЗА НАС! Ако си на това място и ти е омръзнало от безкрайния кръговрат на тормоз и болести, време е да направиш нещо по въпроса! Святият Дух, Който живее в теб, е там, за да те води във всяка истина. Имаш и Божието слово! Започни да го четеш и да му вярваш за всичко. Приеми го такова, каквото е – това, което Словото казва, това вярвай.

Библията казва в Ефесяни 3:20, че Бог може със силата, която действа в нас, да направи повече, отколкото мислим или искаме! Повярвай само на Словото и Бог ще те подкрепи! Ти имаш сила, защото Святият Дух, Който е Бог, живее заедно с теб в тялото ти – какво повече е необходимо? Ти делиш една квартира с най-мощната и силна Личност във вселената, Той е откъм теб, а стоиш в патова ситуация – човече, това е безумие! Държиш бомба в ръцете си, а си застанал пред заключената врата и хленчиш, че няма кой да ти помогне. Изоставил ли те е Бог, забравил ли те е, или стоиш заблуден и излъган и не правиш нищо? Той ти е дал всичко, което има. От теб се иска да се протегнеш с вяра и да си го вземеш, да положиш духовни усилия, да се упражняваш и да се научиш да го използваш.

Съгласи се, че ако ти дадат оръжие в ръцете, няма да си толкова точен и уверен още от първия път. Да, в началото може да имаш пропуски, но не се отчайвай, продължи да тренираш – живей с вярата, упражнявай я. Може някой път да паднеш, но не спирай, стани и продължи – никой не се е научил да тича, преди да може да ходи! Научи истините, изгради се в тях, живей всеки ден с мисли за тях, припомняй си ги редовно, докато станат част от теб. Тогава ще си на правата да станеш свободен. Целта на Бог обаче е не да останеш там, а да отидеш още една крачка напред и да научиш и другите на това! Как би могъл да станеш учител, ако не си майстор в бойното изкуство на духовната битка, а не си ли такъв, значи има още какво да учиш – не спирай!

В Ефесяни 6:12 се казва:

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“

Успяхте ли да го видите? Пише, че ние участваме в борба, че воюваме! Ние търсим и нападаме, връзваме, гоним и освобождаваме! Не позволяваме врагът да ни напада – ние го търсим и като го намерим чрез мъдростта на Бога, надделяваме над него в името на Господ Исус и го гоним! Там, където силите на нечестието са завзели територия, ние стъпваме в нея и я превземаме. Спомнете си битката за Ерихон – най-голямата и непревземаема крепост по пътя на Божия народ към обещаната земя. Не беше обикновена битка, не се проведе с военна хитрост или велика стратегия, а чрез методите на Великия! Тук Бог ни показва голяма духовна истина – хвалението е пътят към духовната победа! Това означава да вдигаш радостен шум за Господа – те свиреха с тръбите и извикаха триумфиращо, с пълен глас. Тогава се сринаха стените на града.

Сатана е създал крепости в много умове и се е укрепил като че ли ще векува, но във 2 Коринтяни 10:4 се казва: „Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.“ С оръжията, които имаме, не просто побеждаваме врага, а разрушаваме дори местата, където се е укрепил. Във 2 Коринтяни 10:5 пише: „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.“ Божието слово ни призовава да сме нападателни, да събаряме стените на неверието, да пленяваме човешките умове и да ги караме да се покоряват на Помазаника! Ти не си ЖЕРТВА – това е най-долната лъжа на врага. Изправи се, както Самсон се изправяше, когато беше вързан с въжетата на врага, и ги скъсай в мощното име на Спасителя, както Самсон ги късаше като паяжина, защото Святият Дух беше върху него.

Господ Исус е лъвът от Юда, Той те е направил хищник, а не тревопасно, което впрягат в ярем и връзват с юзда, за да прави каквото му казват. Да си видял впрегнат лъв? Пише, че Сатана обикаля „като ревящ лъв“, т.е. прави се на това, което не е, а ние сме лъвове. Истинският никога няма да отстъпи пред лъжливия – ще го нападне и ще го принуди да побегне с подвита опашка.

Може би не се чувстваш така, защото досега не са ти го казвали. Но вярата идва от слушане, а слушането – от учението на Помазаника! Сега четеш истината от Божието слово. Приеми я като спасителен пояс, хвани се за нея, дръж се здраво и не се пускай, докато не стъпиш на твърда почва. Може да се чувстваш малък, недостоен и слаб, но така се чувства всяко малко лъвче – това не те прави да не си лъв. Ти си роден от Духа на Помазаника, Който НОВОРОДИ и НЕГО! Ти носиш гените на лъва в себе си! Храни се колкото може повече с духовната храна – Словото на Бога, тренирай да нападаш, заповядвай в името на Спасителя, говори Словото и го използвай – то е твоят двуостър меч.

„Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни …“ (Евреи 4:12)

Когато укрепнеш и пораснеш в духа, ще станеш страшен и безмилостен хищник! Не позволявай на религиозните духове да те опитомят и да те направят безопасен – да ти отрежат ноктите и да ти извадят зъбите! Ако си в това положение, помоли своя Господ да направи чудо – отново да ти пораснат зъбите и ноктите – както Самсон се помоли и силата му се възвърна, за да събори капището. Той не беше новороден, но ти си! Бог ще те освободи и ще направи чудо в живота ти, само повярвай – това ще Му позволи да те реновира.

Представи си лъв, който е живял в клетка години наред. Първо трябва да се научиш да тичаш, да скачаш, да впиваш нокти и зъби и да събаряш жертвата, а за това се изискват ТРЕНИРОВКИ и време. Вземи се в ръце и започвай, ако искаш! Ако не искаш, никой не може да те накара, затова надявам се да желаеш! По-добре е да гониш и да нападаш, отколкото да бъдеш плячка, с която се гаврят и накрая убиват! Апостол Павел ни приканва да бъдем подражатели на Помазаника -– буквално означава да Го имитираме, така както малките лъвчета имитират родителите си. Възхищаваш ли се на делата на Господ Исус? Ти можеш да ги вършиш същите, че и по-големи от тях:

„Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.“ (Йоан 14:12)

Вярваш ли в Спасителя? Той сега при Отец ли е? Е, какъв е проблемът тогава? Словото е вярно, защото е боговдъхновено:

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.“ (2 Тимотей 3:16)

В Лука 10:19 Господ казва: „Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви навреди.“ Ако искаш нищо да не те поврежда, по-добре използвай властта, която нашият Спасител ни е дал. Цялата сила на врага е под твоята власт. Дори и новоповярвалите християни имат правото да я използват. Името на Господ Исус е достатъчно да те направи свободен и да накара всеки нечестив дух да стои далеч от теб, ако го изговориш и му заповядаш.

С дявола трябва да се държиш като с подчинен. Аз търся дяволска намеса във всеки неуспех и всяка повреда. Ако нещо не работи както трябва, аз полагам ръце на него, смъмрям дявола и му заповядвам да се маха, казвам на техниката да работи качествено и бързо. Може да ти се струва откачено, пресилено и крайно – чувал съм хора да проповядват, че Сатана не е виновен за всичко лошо, и едва ли не да го защитават, но Учителят каза, че той идва да открадне, да заколи и да погуби! Ако нещо липсва в живота ти – той го е откраднал; ако нещо е загубило способността си да функционира правилно или изобщо не функционира – той го е убил или повредил; ако нещо или някой си отиде от теб – той го е погубил! Така казва Словото.

На сцената има двама, които правят неща в действителност – всяко добро, прекрасно и чудесно идва от Бога (Яков 1:17) и следователно всяко зло, противно и нещастно се прави от врага. Ако мислиш по друг начин – изборът е твой! Аз мисля и действам така и нещата при мен работят! Изобщо не жаля нечестивите духове – връзвам ги, пращам ги в поднебесната и им забранявам да се връщат, гоня ги и не им давам мира, постоянно ги бомбардирам с името на Господ Исус и това ми доставя удоволствие и ми дарява мир и спокойствие! Нямай милост към врага! Това е моята политика, защото виждам, че така казва Божието слово, което е моят пътеводител към Небето!

„И тези знамения ще придружават повярвалите: В Моето име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.“ (Марк 16:17,18)

Забелязали ли сте, че тук Господ Исус казва „ПОВЯРВАЛИТЕ“ – не само пастирите, не само апостолите, не само учителите, пророците и благовестителите – всичките повярвали ще бъдат следвани от знамения и чудеса. Даже естествените злини като ухапване от змия и друга отрова няма да ги повреждат, защото злото идва от врага. Говориш ли нови езици? Думата „нови“ на гръцки е καιναις и означава „непознати, необикновени, нечувани, особени, неочаквани“. Добре че това са думи на Учителя, защото има хора, които се присмиват на говоренето на „нови езици“, а те са знамение, което придружава и трябва да придружава всички повярвали.

Апостол Павел надълго и нашироко обяснява за „езиците“ – така хвалим Бога и разказваме за великите Му дела, говорим тайни с Него и се молим за неща, за които Той ни напътства. И понеже на земята нищо не се случва без молитва, ако някой се нуждае от нещо, Бог използва друг вярващ да се моли в този момент, макар и да не го разбира, и така се случват чудесата Му! Имаш ли болен роднина или приятел – попитай го разрешава ли ти да се молиш за него и да му положиш ръце, за да оздравее. Ако иска, моли се с цялото си сърце и вярвай, че Бог ти дава всяко нещо, за което се молиш – така ще се случи знамението и свидетелството ти ще бъде не само с думи, но със Святия Дух и със сила!

Причината, поради която не трябва да се страхуваш от Сатана, се намира в 1 Йоан 4:4.

„Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.“

Тези, които са деца на Бога, са победили всички нечестиви духове посредством победата на Спасителя. Защото Святият Дух е по-велик, по-силен, по-могъщ и много пъти по-, по-, по-, понеже е Бог и е избрал да направи телата ни храм за Себе Си, за да ни обедини в едно, образувайки от нас тялото на Помазаника на земята. Запомни – в духовния свят ти и аз сме страшилището за демоните и техния шеф! Не се връзвай на лъжите им и стой постоянно облечен в Божието всеоръжие, като се молиш постоянно, като хвалиш Бога и Му се покланяш с дух и истина. Чети Словото, говори го и размишлявай върху него – така ще имаш успех в живота си и наистина ще си победител във всяка ситуация!

ГОСПОД ИСУС ОТИДЕ НА КРЪСТА, ЗА ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН ОТ ВСИЧКО!

„Блажени онези, които живеят в Твоя дом; те винаги ще Те хвалят. (Села.) Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата Ти (към Твоя дом). Когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения. Те преминават от сила в сила.“ (Псалми 84:4-7)

Кои са тези, които живеят в Божия дом, в Неговия храм, който всъщност е тялото на всеки вярващ! Апостол Павел казва, че не сме свои си, но сме купени с цена:

„Защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.“ (1 Коринтяни 6:20)

Но колко от вярващите имат силата си в Господа и не са жертви, а хищници! Само вторите са блажени и имат в сърцата си Божите пътища (изразът „към Твоя дом“ е в курсив и не е в оригинала, аз вярвам, че става въпрос за пътищата на Бог). Когато минават през долина на плача, първо, не се страхуват и, второ, чрез силата на Святия Дух я преобръщат в място на извори, които са символ на изобилния живот, който Помазаникът ни дава! Силата им се увеличава с всяка следваща атака срещу врага, защото тя е като упражнение и добиване на опит!

„Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.“ (1 Йоан 5:18)

Ако искаш дяволът да не се докосва до теб, пази себе си от грях и върви в победа! Бъди свят, така както Бог е свят (1 Петрово 1:16), и нищо нечисто няма да може да припари до теб, защото от огъня на святостта Сатана няма да може да различи дали е вярващ човек, или е Помазаникът! Това са двете условия за успешен живот – живей с вяра, а не с чувстване и стой далеч от греха! Постига се с редовен молитвен живот, четене на Словото и посветеност в хвалението и поклонението отделно от това на църковната служба! Живей реално със Святия Дух, с Когото обитавате една душевна сграда, и Той ще те научи на всичко! Уповавай се само на Него и черпи мъдрост само от този Извор – така всичко ще е наред!

Сподели в