„Безименният“ млад човек, повлиял животите на милиарди

„Безименният“ млад човек, повлиял животите на милиарди

Невъзможно е да си представим християнската цивилизация без апостол Павел. Неговите писания и служение са оказали влияние върху животите на милиарди хора.

За съжаление обаче още не съм чул никой да оцени по достойнство заслугата на племенника на Павел, чиито прости, но решителни действия спасиха живота на апостола (Деяния 23:12-30).

Тази на пръв поглед прозаична проява на лоялност и вярност отеква през историята,  принасяйки вечен плод на спасение в животите на милиарди.

МАЛКИ прояви на лоялност към Царството на светлината създават ОГРОМНИ опасности за царството на тъмнината!

Сподели в