Безумният каза в сърцето си

Безумният каза в сърцето си
от

Безумният каза в сърцето си: Няма Бог.

Поквариха се хората и сториха гнусно беззаконие;

няма кой да прави добро.

Бог надникна от небето над човешките синове,

за да види има ли някой разумен,

който да търси Бога.

Всеки един от тях се обърна назад; всички заедно се развратиха;

няма кой да прави добро, няма нито един.

Без разум ли са онези, които беззаконстват,

които изпояждат народа ми, както ядат хляб,

и не призовават Бога?

Нападна ги голям страх там, където нямаше страх;

защото Бог разпръсна костите на възпротивяващите се против тебе;

посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли.

Дано дойде от Сион избавление за Израил!

Когато Бог върне Своя народ от плен,

тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил. (Псалм 53)

Краят или апогеят на безумието са думите: „Няма Бог!“ или атеизъм.

Няма по-безумен строй от този, основан на тези думи, и той е източникът на цялостната поквара в едно общество.

Видях видение, идеологии, върху които стъпва Хитлер и казва: „Няма Бог. Нека сами изградим хилядогодишното царство, мир радост, правда и радост на земята.“

Видях и Сталин, и Ленин, и тяхната идея за болшевишкото движение, за рай на земята, за ред, за благоденствие.

Но техният баща беше един. Техният баща беше духът на пълно противоборство с Бога и отричането Му като такъв. Духът на безбожие, на отхвърлянето на познаването на Личността на Бог и на Месията Исус.

Затова сте проклети и Господ прокле строя ви на провал и идеологията ви на неуспех. Направи синовете ви проклети, неплодотворни, сами да убивате децата си и ги осъди – внезапен, неочакван страх да ги застигне.

Синовете ви се отклониха, осъдени бяха на погибел, да си умрат в греховете на безбожие.

Видях Западна Европа и САЩ – страни и народи, чиито бащи се бориха с тези богопротивящи се идеологии и с цената на живота си ги спряха, но сега се предаваха и казваха: „Няма Бог, няма Бог!“.

Видях хора като Обама, като Хилари Клинтън, като много други, които се противяха на Бога и на Неговото господство. Видях места и събирания като Европейската комисия, ООН. Там декларираха: „Няма Бог. Няма Бог.“ Отдадоха се на гнусните си беззакония и на бунта си против Бога и си навличаха Неговия гняв и присъди.

Призив към теб и Църквата – ако намираш себе си в този псалм и послание, покай се. Единственият изход от Божия съд срещу бунта ти е Господ Исус Христос и Неговата смърт и примирението ти през Неговата кръв с Бог.

Не спирай дотук. Моли се и приеми Святия Дух, който ни съвъзкресява с Него, за да Го познаваме. Моли се за народи и нации като България и тези, които са преминали през атеистични режими като комунизма, за да дойде покаяние в хората и да се спасят.

Моли се и за хората в „либерална“ или по-скоро атеистична Европа, за да се съкрушат пред Бога и да се обърнат от бунта си срещу Него. Моли се тези сили да нямат власт над тях и Божият изходен път да им бъде изявен.

Сподели в