Благовещение

Благовещение
от

Тя е Мария, Божията майка. Наричат я Дева Мария, Светата Дева, Света Богородица…

Била е младо еврейско момиче от племето на Юда, от рода на Давид. Била е сгодена и вероятно е тръпнела в очакване на сватбения ден. Усмихвала се е замечтано при мисълта за бъдещия си живот с Йосиф – живот на посветена съпруга и майка. Очаквала е, мечтаела е, молила се е…

И тогава, един ден, при нея идва ангел, изпратен от Бога, и ѝ казва, че е придобила Божието благоволение, че Божият избор се е спрял на нея за изпълнението на Небесна мисия.

Отговорът на Мария е смирено покорство и упование в Бога. Единственият въпрос, който се осмелява да изрече, е: „Как ще стане това?“. В него няма нито съмнение, нито колебание, нито неверие – само желание да узнае малко повече за Божия план.

Всички знаем продължението. Чрез нея Словото стана плът и живя между нас… пълно с благодат и истина. Една красива история за това, какво Бог може да направи чрез нас, когато Му се доверим и предадем себе си на Него безусловно.

„Ето Господната слугиня пред тебе. Нека ми бъде според както си казал.“

Има и една друга история – не по-малко красива и поучителна. Няколко месеца по-рано същият ангел Гавриил беше изпратен при един свещеник на име Захария. Носеше му прекрасната вест, че неговите молитви са чути и неговата дългогодишна мечта е на път да се сбъдне. И не само това. Бог в милостта Си му даваше неизмеримо повече, отколкото беше мечтал и се беше надявал – той щеше да стане баща на Йоан Кръстител, за когото беше пророкувано чрез пророк Малахия, а сам Господ Исус каза, че между родените от жена няма по-голям от него…

Как реагира на всичко това Захария? Подобно на Мария и той имаше въпрос, но за разлика от нея, неговият въпрос изразяваше неверие: „Как ще се уверя в това?“

Знаем продължението на историята. Йоан Кръстител бе заченат и роден точно както Бог беше говорил, но баща му Захария мълча цели девет месеца. Защото не повярва…

Днес Бог среща и нас подобно на Мария и Захария. Святият Дух на Бога нашепва в сърцата ни, дава ни сънища и видения, говори ни чрез стихове от Библията и ни открива частица от предвечния план на Бога, в който и ние имаме място и роля. Тя може да е нещо, за което сме се молили и очаквали с години, или пък да ни връхлети като буря и да преобърне живота ни из основи.

Независимо какъв е случаят, Божието благоволение е приготвено за тези, които са готови да откликнат с покорство без оглед на обстоятелствата и без значение какво ще им струва това.

Празникът Благовещение е добър повод да се запитаме предали ли сме себе си на Бога, както Мария го направи. Готови ли сме да Му позволим да зачене в нас Своята мечта за живота ни и да дадем всичко от себе си, за да се роди тя и да придобие плът? И не на последно място – след всички усилия, болки, грижи, посвещение и жертви от наша страна, готови ли сме да поверим в ръцете на Бога това, което Той е родил чрез нас, за да послужи то за благословение на множествата?

Готови ли сме за нашето лично Благовещение?


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в