Блаженството от споделянето

Блаженството от споделянето

Споделянето! То е част от  същността на Бога, неразделна част от Неговия характер, от Неговото естество. То е и израз на Божията любов към човека.

Питала съм се: „Защо Бог иска човека при Себе Си? Защо желае да бъдем постоянно във вечността, в Неговото присъствие?”

И си мисля: „Заради самите нас и заради Себе Си. Бог е любов. Бог е живот и всичко добро, свързано с това. Той е непрестанен извор. Това, което извира от Него,  изтича и Бог го насочва към човека, защото го е създал по Свой образ и подобие и го обича.”

Споделянето е да искаш да дадеш нещо твое на някого.  Особено, ако този някой го няма. Не можеш да споделяш всичко, а и не с всеки. Можеш и искаш да споделяш само с този, когото обичаш и особено, когато си обичан. Споделянето е  израз  на любов. Бог ни е създал така, че да имаме от Неговите качества. Създал е човека също да изпитва нуждата да споделя. Да споделя мисли, чувства, преживявания, идеи, неща.

Бог дава щедро и споделя с любов. Споделя най-доброто от Себе Си. Той, Бащата, даде Сина Си на човека с любов. Синът даде живота Си на човека с любов! Това е Божието споделяне! Щедро, с любов!

Да дадеш е блаженство. То е щастие и удовлетвореност. Когато Бог дава от Себе Си на човека, Той изпитва блаженство. И понеже го обича, Той желае същото и за човека. Споделянето е удоволствие и радост за даващия и за получаващия. И двете страни са удовлетворени, задоволени и радостни. Споделянето е начин да се изрази любовта!

Тези, които са приели от Бога Неговата любов и живот, се нуждаят и търсят да го споделят с някого. Единствено Бог може да приеме и задоволи 100% нуждата.

Давайки живота и любовта си на Него, ние също като Него изпитваме  блаженство! Ето защо, Неговото желание за нас и Неговата първа заповед е: „Да възлюбиш Господа, своя Бог…”

Второто Му желание и заповед е: „Да обичаш ближния като себе си!“ Да споделиш, да дадеш живота си за него.

Двете заповеди на Бог към нас! Защо? Защото Той ни обича и желае и ние като Него да бъдем блажени. Неговото блаженство споделено с нас  и нашето между нас! Благодарим Ти, Господи, за споделеното блаженство.

Сподели в