Бог, Който премахва срама ти

Бог, Който премахва срама ти

Твоето достойнство е Негов стремеж!

Исус ще те спаси от посрамване не само на Съдния ден, но и в този живот! 

На сватбата в Кана Галилейска, превръщайки водата във вино, Той спаси родителите на младоженците от болезнено унижение.

Като изцеляваше болните, Той не само възстановяше физическата им цялост, но също така премахваше презрението и съжалението, резултат от невъзможността им да функционират пълноценно и да изпълняват ежедневните си задължения. 

Като прости греховете на блудниците и бирниците, Синът на Бог ги дари с чисто ново начало.

Той иска на направи същото и за теб!

Твоето достойнство е Негов стремеж!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в