Бог на търпението

Бог на търпението

„А всичко, което бе писано преди, бе писано за наша поука, за да имаме надежда чрез търпението и чрез утехата от Писанията. И нека Бог, изворът на търпение и утеха, ви даде да бъдете единодушни помежду си според волята на Иисус Христос, за да славите единомислено и в един глас Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос.” (Римляни 15:4-6)

В посланието си до Римляните апостол Павел използва една много интересна гръцка дума – hupomone (ὑπομονῆς), за да онагледи определена страна от Божията природа. Hupomone няма точен еквивалент в българския език, но носи в себе си смисловите съставки на няколко думи – търпение, издържливост, устойчивост, твърдост, постоянство, непоклатимост и непоколебимост. Тя изразява решимостта да устоиш дадена позиция дори с цената на живота си.

Историята е пълна с примери, онагледяващи значението на тази дума. Отчаяната решимост на опълченците на Шипка (обрисувана така изкусно от Иван Вазов) да спрат османските орди е пример за такова устояване. Готовността на защитниците на Ленинград да загинат в боя или да умрат от глад, но да не предадат обсадения град в ръцете на нацистите е подобен пример от Втората световна война.
Древните гърци са наричали това качество „царицата на всички добродетели”. Библията също го възхвалява. Най-добрият начин да разберем значението и приложението на тази динамична добродетел е да видим нейното описание в Божието слово. По-долу в статията съм включил над тридесет новозаветни пасажа, които съдържат думата hupomone. Бих те посъветвал да прочетеш всеки от тях неколкократно като същевременно размишляваш върху това как те да бъдат приложени в твоя живот. Правейки това, ти ще станеш съпричастен с Този, Когото Библията нарича Бог на търпението!

„А посятото на добра земя са тези, които, като чуят словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод с търпение.” (Лука 8:15)

„вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;” (Римляни 2:7)

„Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.” (Рим. 8:25)

„Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус.” (Рим. 15:4-5)

„Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и спасение, или ако ни утешават, това е за вашата утеха и спасение, която действа да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние.” (2 Коринтяни 1:6)

„но във всичко се проявяваме като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения” (2 Коринтяни 6:4)

„Наистина белезите на истински апостол бяха доказани между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела.” (2 Коринтяни 12:12)

„подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;” (Колосяни 1:11)

„като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.” (1 Солунци 1:3)

„така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашето търпение и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте” (2 Солунци 1:4)

„А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение.” (2 Солунци 3:5)

„Но ти, Божий човече, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.” (1 Тимотей 6:11)

„А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,” (2 Тимотей 3:10)

„Старите мъже да бъдат трезви, почтени, благоразумни, твърди във вярата, в любовта, в търпението;” (Тит 2:2)

„Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.” (Евреи 10:36)

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще” (Евреи 12:1)

„като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.” (Яков 1:3-4)

„към благоразумието си – себеобуздание, към себеобузданието си – търпение, към търпението си – благочестие” (2 Петрово 1:6)

„Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в скърбите и в царството, и в търпението, които са чрез Исус Христос, бях на острова, наречен Патмос, за Божието слово и свидетелството на Исус Христос.” (Откровение 1:9)

„Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли (а не са), и си ги разкрил като лъжливи; и имаш търпение и за Моето име си издържал, и не си се уморил.” (Откровение 2:2-3)

„зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите.” (Откровение 2:19)

„Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят да изпита онези, които живеят по земята”. (Откровение 3:10)

„Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.” (Откровение 14:12)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в