Бог няма да те остави без свидетелство или предупреждение! (1-ва част)

Бог няма да те остави без свидетелство или предупреждение! (1-ва част)

Рождението и месианската мисия на Исус бяха прокламирани и потвърдени на Израел по много и различни начини, така че нацията да може да разпознае своя Цар:

1. Чудотворното раждане на Неговия предтеча Йоан Кръстител – цяла Юдея говореше за това.

2. Посещението на Мария от Гавраил (чрез АРХАНГЕЛ)

3. Откритото видение на овчарите (чрез АНГЕЛИ)

4. Пророчеството на Симеон (Святият Дух чрез МЪЖ)

5. Пророчеството на Анна (Святият Дух чрез ЖЕНА)

6. Свидетелството на Мъдреците (чрез ЕЗИЧНИЦИТЕ)

7. Убийството на бебетата от Ирод (чрез ПОЛИТИЧЕСКИТЕ УПРАВНИЦИ)

8. Учителите в храма бяха изумени от знанието и разбирането на Детето Исус (чрез РЕЛИГИОЗНИЯ СВЯТ)

„Идващият Месия“ беше темата на деня!
И то още преди Той да е започнал служението Си, придружено от ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА (#9), каквито никой не бе извършвал!

10. Цялото ПИСАНИЕ свидетелстваше за Него!

Израел не беше оставен без свидетелство! Те просто избраха да го игнорират.

Бог никога няма да те остави „на тъмно“ (без свидетелство или предупреждение) относно важните неща в твоя живот. Ако си „на тъмно“, това е защото си избрал да игнорираш светлината!

Сподели в