Бог няма да те остави без свидетелство или предупреждение (2-ра част)

Бог няма да те остави без свидетелство или предупреждение (2-ра част)

Преди да продължиш с настоящата публикация, бих те посъветвал да се запознаеш със съдържанието на първата ѝ част. В нея разгледахме различните начини, по които Бог засвидетелства на Израел, че Исус е очакваният Месия.

Въпреки че голяма част от населението не Го разпозна като такъв и религиозните лидери дори Го предадоха на римляните да бъде разпънат, Неговата нежна грижа търсеше начин да спаси каквото може от бунтовната нация.

„Йерусалиме! Йерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите деца, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но не искахте! Ето, вашият дом се оставя пуст; и ви казвам, няма да Ме видите, докато не кажете: Благословен, Който иде в Господнето име.” (Лука 13:34-35)

Дори и в някои от апокалиптично-звучащите пророчества относно идващите бедствия за Израел имаше „вградени“ инструкции за оцеляване на тези, които имаха уши да слушат.

„А когато видите, че Йерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред града, нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него.” (Лука 21:20-21)

И докато има различни виждания относно това дали тези стихове визират минали или предстоящи събития, факт е, че преди финалната обсада на Ерусалим от римските легиони, много християни, помнещи предупреждението на Исус, напускат града и така се спасяват от смърт или пленничество.

Бащинската грижа в сърцето на Бог, която предупреждава за идващи опасности, не се е променила с годините. Нека погледнем два примера от новата история.

Теодор Херцел е считан от мнозина за визионера зад модерния Ционизъм. Повече от четиридесет години преди Холокоста, отчитайки опасността на антисемитизма в Европа, той инициира движение за завръщане на евреите в родната им земя (с Аржентина като алтернативен вариант). Част от евреите се заслушват в предупреждението и се преселват. Мнозина обаче решават да останат в Европа и … знаете края на историята.

Демос Шакариан е американски бизнесмен от арменски произход и основател на Full Gospel Businessmen Association – явление с огромно значение за християнския свят от миналия век. Родителите на Демос идват от малко арменско поселение, унищожено от турците по време на т.нар. арменски холокост от 1915 – 1917 година. Преди започването на геноцида Бог изпраща свой служител, за да предупреди християните в това и в други селища за наближаващото зло. Семейството на Демос са едни от малкото, които се вслушват в предупреждението и се преселват в Америка. Мнозина обаче не предприемат мерки и не след дълго стават част от 1.5 милиона арменски жертви на Османската империя.

В Своята грижа за Израел, Църквата, нациите и отделните индивиди, Бог ВИНАГИ предупреждава за предстоящи опасности и ни дава време да се приготвим за всеки катаклизъм.

Често когато бедствие се случи, хората започват да обвиняват Бог. Истината обаче е, че Той винаги говори и предупреждава. Въпросът е, ние слушаме ли?

Сподели в