Богатството на Бог

Богатството на Бог

Изкупените от Господа са Неговo безценно богатство, което Той прибавя в Царството Си. Това са всички безценни души, които Той е изкупил с безценната кръв на Сина Си. Това са Неговите светии. Всички ние сме Неговото наследство, Неговото богатство, което не може да се измери със земна, човешка мярка. Ние сме Неговата слава, която има тежест.

„Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“ (2 Коринтяни 4:17-18)

Ние сме част от славата Му, защото сме Негово притежание, Негов народ. Исус Христос е светлина – светлината на света (Йоан 8:12). Ние, повярвалите в Него, сме в Него и сме части от Неговото тяло (1 Коринтяни 12:27). Понеже Господ Исус е светлина, ние също сме светлина (Матей 5:14 – 16). Ние сме частици от Неговата светлина. Това е славата Му, която Го обкръжава.

Когато гледам на светиите, на изкупените Божии синове и дъщери, аз виждам части от Божията слава! Тя е по цялата земя. Господ блести с всяко Свое дете, свети и осветява чрез нас тъмнината наоколо. Чрез децата Си Господ се изявява и показва на света, че е жив, че е реален. Независимо какво се случва, Той, Господ е над всичко! Както е, както е бил и както ще бъде! Вечно!

Господ Исус е сияние на Божията слава (Евреи 1:3). В Исус аз съм част от сиянието на Божията слава!

Сподели в