Божият ред на нещата

Божият ред на нещата

„Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.” (Еремия 1:10)

Забележете, че в реда, който Бог е установил, изкореняването, събарянето, рушенето и съсипването идват преди граденето и саденето. Новозаветният еквивалент на Еремия 1:10 може да бъде намерен в 2 Коринтяни 10:3-5:

„Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.”

Преди да установим нов модел на мислене, ние първо трябва да се конфронтираме със стария. Евангелието на Господ Исус Христос е конфронтационно в своето естество. Почти всички от новозаветните послания атакуват погрешни доктрини, непристойно поведение или корумпирано лидерство.

Сам Исус казва, че един от отличителните белези на фалшивите пророци ще бъде тяхното приемане – те няма да се конфронтират със злото.

Писанието вече е установило модела; защо трябва да го променяме? Не отстъпвай от правилните принципи само защото някой бърка твърдата ти позиция с липса на любов. Дръж правия курс и твоята светлина ще бъде благословение за множества от хора!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в