Божието слово за мен

Божието слово за мен
от

Въпросът е жизнено важен за всеки вярващ. „Нима?”, ще каже някой. За да видим дали е така, нека се отнесем до писаното Слово, което трябва да е критерий и ориентир за всеки вярващ в Господа. Ако погледнем в Матей 16:13-17, ще видим, че Петър беше получил откровение за това Кой е Исус. Разбираме го от думите на Самия Бог:

„Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата.” (Матей 16:17)

Много хора, който са били около Него, са виждали знаменията и чудесата, които Той е вършил, слушали са думите Му, но вижте какво са мислили и казвали за Него: „едни казват, че [е] Йоан Кръстител, други пък – Илия, други – Еремия или е един от пророците” (Матей 16:14). Господ казва на Петър, че е получил откровение лично от Бог Отец!

Спомням си, че две години преди спасението ми гледах филма „Исус” и ми беше безразличен, дори ми стана скучен накрая! Вече като Божие дете го виждах съвсем другояче, вълнувах се, благодарях Му за спасението си с разбирането, че изобщо не заслужавам това, което е направил за мене…Защо, кое предизвика такава промяна? Отговорът – откровението за това Кой е Той! При вас, брате или сестро, не беше ли така? Трябва да сме наясно – НЯМАМЕ НИКАКВА ЗАСЛУГА, УЧАСТИЕ, ДЯЛ  В ТОВА, ЧЕ ЗНАЕМ КОЙ Е ТОЙ!

„Никой не знае Кой е Синът и никой не знае Кой е Отец освен Синът и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие” (Лука 10:22)

С други думи, може да сме чували много пъти за Него, че е умрял и възкръснал, че Го наричат Спасител, но това не ни ползва, защото това е ИНФОРМАЦИЯ, просто знание. За разлика от нея ОТКРОВЕНИЕТО ни отваря очите, ние знаем, виждаме с духовните си очи! За жалост, много Божии  хора са пълни с библейска информация и мислят, че имат откровения! Но ползва ни знанието, не информацията. За пример може да се даде ученето в училище или в университета – прочел си нещо много пъти, но изведнъж ти го виждаш, вече си го разбрал, и това е Негов принцип. Той ни дава по Своята воля откровението Кой е Синът Му, дава ни го даром, но след това очаква да четем Словото и да размишляваме над прочетеното, сиреч да станем ученици и, размишлявайки, ще получаваме откровения. Точно това се е случило със сляпородения човек, когото Исус изцели – Йоан 9 глава. Прави ми силно впечатление, че изцеленият човек размишляваше върху случилото се и върху това, което знаеше за Бог, и стигна до извода, че Исус е Божий пратеник (Йоан 9:30-33).

Бог иска от нас да размишляваме върху Словото, да Го „преживяме”, докато информацията стане откровение, т.е. четеното да слезе от ума в сърцето ни (Исус Навиев 1:8, Псалм 77:12 и Псалм 119:5, 1 Тимотей  3:14-17 и др.). Можем да знаем куп стихове, които казват, че сме изцелени в Неговите рани и да не сме здрави, защото имаме информация, не откровение!!! Лошото е, че така можем цял живот да стоим „във вяра” за изцелението си и да не го получим. Решението? Да питаме  Святия Дух за кое имаме откровение и за кое не, защото Той ще ни упътва на всяка истина (Йоан 16:13).

А на въпроса ми защо така го е направил – да четем и размишляваме, Той отговори, че никога не е и няма да благослови мързел!…

Братя и сестри, нека сме изпълнители на Словото Му, само ще спечелим от това, пък и ще радваме Баща ни!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в