Божието сърце

Божието сърце
от

Искам да споделя едно мое преживяване, чрез което Господ ми позволи да видя част от сърцето Му. Не помня по време на молитва или четене на Словото, но чух съвсем ясно гласа Му – с ушите, със сърцето, с душата си, с цялото си същество! И без да разбирам, знаех, че говори Той – Господ Исус Христос! Езикът беше непознат, но това не ми направи впечатление. Говореше невероятно СИЛЕН и невероятно НЕЖЕН Мъж! Човешкият език е повече от беден, за да опише силата Му. Той може да направи всичко – каквото, когато и където Си поиска – и никой и нищо не може да Го спре! В същото време ме изуми нежността Му – тя се изразяваше в изключителното Му внимание към мен. Аз се изгубих в тази нежност, забравих за света, за всичко и всички. Исках само този глас да ми говори и да не спира никога. Можех да Го слушам вечно! В него бяха събрани суровата и спокойна мощ на зимните планини и динамичната сила на вятъра, на морето, на светкавицата, но всичко това заедно е като песъчинка пред силата на Този, Който ми говореше! В Неговия глас присъстваше още и всичката красота и нежност, която бихме могли да си представим – на цветята, на природата, на детето, на жената, но това също е крайно недостатъчно, за да изрази нежността Му!

Когато Той спря да ми говори, аз веднага се запитах как се държа с тази невероятна Личност! Дадох си сметка, че съм Го наранявал през целия си живот – и преди, и след спасението ми, и че продължавам да го правя и сега.

Всеки ден, макар и несъзнателно, ние Го нараняваме! В Словото пише, че нашата правда е като омърсена дреха пред Него, като дрипа! А какво да кажем за СЪЗНАВАНИТЕ от нас рани, които Му нанасяме с нашето непокорство, когато се правим, че не сме Го чули и разбрали, с егоизма си, с критикарство и непростителност към братя и сестри и въобще към хората, с огорчение и с какво ли още не!

Въпреки че Му нанасям рана след рана, Той е винаги до мен и никога няма да спре да ме обича, защото любовта Му към всички нас НЕ ЗАВИСИ ОТ ТОВА, КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ИЛИ НЕ СМЕ НАПРАВИЛИ! НА ГОЛГОТА ТОЙ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ ПРАВОТО СИ ДА БЪДЕ ПРАВ и ние можем само да Му благодарим за това, защото поради НЕ-то, което Той каза на Себе Си, сега сме спасени! Вечна слава на името Му!

Всичко това ме съкруши… Съвсем наясно бях, че нищо не мога да Му дам. След като съм Го приел, аз вече не принадлежа на себе си – аз съм Негов, Той ме е купил с кръвта Си! И ако искам да бъда причина Той да се радва, трябва да „загубя живота си“, да се простя с моите идеи и възгледи, да спра да съм „центърът на вселената“, да кажа НЕ на егоизма си и да Му се предам, защото тогава ще намеря истинския живот (Мат. 10:39). Той ще ме променя, Неговата ценностна система ще стане и моя, ще виждам хората през Неговите очи, любовта Му ще протича към тях през мен…

Разбрах, че когато се отказвам от правото си „да бъда прав“, аз ще Го зарадвам. Ако брат или сестра в Господа са ме наранили или онеправдали – неволно или съзнателно, но аз, тъй като искам да приличам на Него, им простя и продължа да ги обичам и да се моля за тях, това ще Го зарадва. А също и ако осъзная, че за всичко това имам нужда от Неговата благодат, защото години наред съм се опитвал да го правя в моята сила и винаги съм завършвал с провал.

Разбрах също, че колкото повече „потъвам“ в Господа, толкова повече нещата и събитията в живота ми ще зависят от Него и все по-малко – от мен.

Малко се постреснах – свикнал бях аз да държа юздите, но Той искаше да Му предам управлението, защото това всъщност е животът на вяра в Него! В любовта Си към нас Той е направил този начин на живот лесен – покорен съм Му, правя всичко, което Баща ми ми казва, и тогава Той поема отговорността за мен, грижи се за всяка подробност в живота ми, защото не ме е направил да нося бремето на несигурността, на страха от бъдещето, да се опитвам да предвиждам всичко и т.н. (Мат. 11:28-30)! Също както едно малко дете, когато слуша баща си, го улеснява да се грижи за добруването му и единствената му отговорност е да се покорява!

Нека да сме причина нашият Господ да е щастлив! Можем да Го обичаме и с делата си, защото за това ни е създал – да имаме постоянно любящо взаимоотношение с Него!

Вечна слава на Господ Исус Христос и благословени да сме в Него!

Сподели в