Божиите избрани

Божиите избрани

По Първото послание на апостол Павел към солунците:

Избраните от Бога трябва:

Да вършат дела на вярата – да работят с вяра! (1:3)

Да имат действаща любов – да се трудят, да полагат усилия с любов! (1:3)

Да имат твърда надежда в Господ Исус Христос! (1:3)

Да живеят достойно – да водят достоен живот, да постъпват достойно за Бога! (2:12)

Да не се разколебават от скърби! Да не смущават от страданията! (3:3)

Да живеят, угаждайки на Бога – да постъпват така, че да са приятни на Бог! (4:1)

Да се стремят към съвършенство – да преуспяват все повече и повече! (4:1)

Да се освещават, въздържайки се от разпътен живот (блудство)! (4:3)

Да се отнасят с тялото си свято, достойно – да държат своя съсъд в святост и почит! (4:4)

Да не извършват престъпления и да не подвеждат към това брата си! (4:6)

Да показват усърден и смирен живот – да се стараят да бъдат тихи! (4:11)

Да не скърбят за починалите, както другите, които нямат надежда! (4:13)

Да не спят, както правят другите! (5:6)

Да бъдат трезви – със спокоен и здрав разум, разсъдливи и благоразумни! (5:6)

Да облекат за бронен нагръдник вярата и любовта! (5:8)

Да сложат за шлем надеждата за спасение! (5:8)

Да се насърчават един друг! (5:11)

Да се изграждат един друг! (5:11)

Да признават тези, които се трудят между тях като техни наставници в Господа и ги поучават! (5:12)

Да се отнасят с голямо уважение и любов към своите настойници заради делото им! (5:13)

Да живеят в мир помежду си ! (5:13)

Да вразумяват непорядъчните, които постъпват нередно! (5:14)

Да утешават малодушните – да ги насърчават! (5:14)

Да подкрепят немощните – да поддържат слабите! (5:14)

Да бъдат търпеливи към всички! (5:14)

Да внимават да не връщат зло за зло! (5:15)

Да се стремят към това, което е добро – да се стремят винаги да правят добро, както помежду си, така и на всички други! (5:15)

Да бъдат винаги радостни! (5:16)

Да се молят непрестанно! (5:17)

Да благодарят за всичко! (5:18)

Да не угасяват Духа на Бога! (5:19)

Да не пренебрегват (да не презират) пророчествата! (5:20)

Да изпитват всичко – да проверяват и преценяват всичко! (5:21)

Да се придържат към доброто – да спазват изискванията, законите за доброто! (5:21)

Да отбягват всякакво зло – да се въздържат от всякакъв вид злини! (5:22)

Когато Божиите избрани притежават първите три качества (1 Солунци 1:3), ще могат да вършат 32 дела (1 Солунци 2:12 – 5:21).

Молитва

Отче, благодаря Ти за Твоите напътствия. Твоето Слово е светлина в пътеките ми и светилник за нозете ми. То осветява пътя ми. Ти ми помагаш и ме поправяш, за да мога да ходя в святост, защото Ти си свят. Господи Исусе, когато дойдеш, Ти ще дойдеш за святите Си светии! Алилуя!

Сподели в