Божиите Праведни Воини

Божиите Праведни Воини

Към 2:00 часа през нощта на 27.02.2017 ме събуди много ясен вътрешен глас с едно изречение: „Сатана подмамва войската да пусне праведността си.“ Веднага го записах, за да не го забравя, и продължих съня си. На другия ден започнах да размишлявам върху това, което Святият Дух каза.

Разбирането ми беше, че Бог напомня и предупреждава Своите воини от Неговата армия на земята да внимават за праведността си.

ПРАВЕДНОСТ

  • Библейски речник – „цедака“ (семитски корен) – правилност, действие съобразно определена норма.
  • Интернет – да бъдеш справедлив, свят, добродетелен, правдив, действащ в послушание на Божиите заповеди, избягващ греха.
  • Уикипедия – „dikaiosune“ (гръцки) – справедливост, законност, правосъдие.

ПОДМАМВАМ

  • Тълковен речник – мамя някого да дойде при мен. С хитрост или измама накарвам някого да върви след мен или да върши нещо, което иначе не би вършил.

ПУСКАМ

  • Тълковен речник – преставам да държа нещо, давам му възможност да падне/да загине/да пропадне.

Да, Сатана подмамва Божиите воини, принадлежащи към Неговата армия на земята, да престанат да държат Христовата мантия на праведност. С хитрости и заблуда бащата на лъжата се опитва да ги накара да следват него вместо своя Генерал. Мами ги да вършат неща, които ако знаеха истината, не биха вършили.

Воини на Христос, бъдете трезви и будни! Внимавайте! За всяко нещо питайте Святия Дух и слушайте гласа Му. Изпитвайте духовете! Не позволявайте добрите дела да ви отдалечат от най-доброто, което Бог има за вас – от призива Му. Ние ще отговаряме пред Него за призива, с който Той ни е призовал – как сме откликнали. Един ден Той ще ни съди не по делата, извършени за Него, а за призива, с който ни е призовал.

Нека се молим всички ние да бъдем в пълнотата на призива Му и да го изпълним изцяло и докрай.

Благодарим Ти, Святи Душе, че не ни оставяш да бъдем заблудени и винаги ни откриваш истината, защото Ти си Духът на истината – чрез Словото винаги ни сочиш правилната посока.

Алелуя!

Сподели в