Дай вниманието си на Неговото присъствие

Дай вниманието си на Неговото присъствие

Когато плачеш за Неговото присъствие, то става осезаемо за теб!

А когато стане осезаемо, плътно и наситено, ти придобиваш увереност и спокойствие!

Присъствието на Господ може да бъде разредено и не толкова наситено, ако не Му даваш цялото си внимание!

Блуждаенето е мислене за неща, които отвеждат ума ти вън от това, което е Бог!

Мирът от блуждаенето е заблуда, която не те насочва към Бога, но мирът на Бог е истина, която те насочва към Него и те прави уверен победител над всяка тревога!

Господ иска цялото ти внимание, за да бъдеш чувствителен за осезаемото Му, наситено присъствие, където ставаш уверен и спокоен относно всяко нещо, което не е Той!

Божието присъствие има плътност и наситеност!

За да бъде присъствието на Господ плътно и наситено за теб, ти трябва да Го познаваш повече!

А да Го познаваш повече означава да Го обичаш повече!

Ако Го обичаш повече, ще Му обръщаш такова внимание, което не допуска Той да се оттегли!

Ако си свикнал с Неговото присъствие, лесно ще забелязваш неговата липса!

Плътността на Божието присъствие намалява, когато отклониш вниманието си от Него!

Божието присъствие е превземане на самия теб!

Ако сърцето ти е превзето от нещата, които ти Го молиш да направи за теб, това ще намали интензитета на Неговото присъствие!

Но когато сърцето ти е превзето от Бог, тогава присъствието Му става наситено!

Не давай вниманието си на това, което хората ти говорят, и се концентрирай върху това, което Бог ти казва?

Колкото по наситено става присъствието Му, толкова повече губиш самия себе си!

А да загубиш себе си е любов към самия Него!

Когато присъствието Му придобие дълбочина, тогава думите Му добиват дълбок смисъл за теб!

Тежината на Божията слава те води в по-голяма дълбочина на общуването със Святия Дух!

Твоите проблеми биват решени от плътността и тежестта на славата Му!

Словото Му, когато се установи в теб, те изпълва с мир и живот!

Словото на Бог те просветлява!

Словото Му разширява пределите ти във всяка посока!

Словото Му придава твърдост на вярата ти, когато си в изпитания!

Словото Му е височина, която ти дава поглед на откровение върху всяка ситуация!

Погледът на откровение довежда до движение!

Духът се движи и Неговото движение е неподвластно на времето!

Господ идва и движението Му съкращава времето!

Бъди готов с постоянно внимание към Бога, което Го кани с любов, защото небето и земята ще преминат, но Неговите думи няма да преминат!

Нашият Господ Исус идва на небесни облаци в слава и всяко коляно ще се преклони пред Него, и всеки език ще изповяда Неговото свято име!

Отдай слава на Царя с любовта на живота си, която Му дава цялото си внимание през цялото време!

Бог те обича. Преследвай Го с цялото си внимание, през цялото време и не само ще Го намериш, но и ще останеш с Него завинаги!

Това е вечна любов за вечни времена. Това е вечен живот.

Бъди благословен с този живот отсега и завинаги.

Амин.

Сподели в