Добри дела

Добри дела

„Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)

Святият Дух ми откри смисъл в този стих, който не бях виждал до този момент. Чувал съм пастори да проповядват върху него, че при сътворението ни Бог е заложил да вършим добри дела. И съм съгласен с това. Но когато разсъждавах върху този стих, ми беше показан в друга светлина. В Йоан се казва:

„Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това,което е станало.“ (Йоан 1:3)

Бог е в абсолютен контрол на целия ни живот и всички знаем, че Той уважава и е оставил свободен избор на човека. Това важи и за добрите дела, които избираме да направим.

Преди време имаше електронна игра, популярна като „Супер Марио“. В нея основното, което трябваше да се прави, е да се пазиш от животни, които можеха да те убият, и да се събират монети.

Святият Дух преобразно ми показа тази игра в светлината на Словото. Монетите, които трябва да събираме, са добрите дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. В живота ни Той е поставил всеки ден много добри дела, които бихме могли да извършим. Но това не е в духа на „да си събираме добри дела за Небето“.

Святият Дух ми обърна внимание на думата, с която завършва стихът – „ходим“, а не „вършим“. Ако сме чувствителни в Духа, когато сме на улицата, на работното място или където и да е, и започнем да виждаме тези добри дела, които Бог вече е поставил около нас, ходенето ни трябва да се предопредели от тяхното вършене.

Бог е поставил около нас толкова добри дела, че апостол Павел казва:

„А на вас, братя, да ви не дотяга да вършите добро.“ (2 Солунци 3:13)

Замислете се само колко такива дела на ден пропускаме? Видели сте възрастна баба, която има нужда от помощ да се качи в автобуса, или аварирала кола със спукана гума и жена, която се тюхка до нея, човек, който разпитва за локацията на дадена сграда и т.н, и т.н.

Около нас всеки ден Бог е поставил толкова ситуации, в които бихме могли да помогнем, че ако се отдадем да свършим всичко, най-вероятно ще се изморим.

Част от това да сме в благословения живот, който Бог ни е обещал, е именно да вършим добри дела, не защото трябва, не защото хората очакват от нас да го правим като християни, а защото това е характерът на Исус и вярваме, че Неговият Дух живее в нас.

Няма как да знаем зад какъв човек какво благословение Бог е приготвил за нас. Няма как да знаем и какво сме изпуснали, забързани в нашите си дела и подминавайки възможността да извършим добро дело, към което Святият Дух насочва вниманието ни.

В Притчи е писано:

„Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, когато ти се отдава възможност да го направиш.“  (Притчи 3:27)

В друг превод същият стих гласи: „Не отказвай добро от онези, които го заслужават, когато е твои ръце да им го сториш.“

Не е ли силно? Първо е писано, че хората го заслужават, второ, че Бог е поставил именно в нашите ръце това добро нещо да се случи.

Помислете си колко е щедър Бог към нас и за колко хора сме били отговор на техни молитви с това, което Бог е поставил в нас. С потенциала, който Той е вложил в нас, можем да извършим конкретно добро дело – именно ние да минем в същия час и в същата секунда покрай нашата „златна монета“, а можем и да я подминем…

Насърчавам ви, както и Словото ни насърчава, да бъдем будни и трезви. Защото Бог и Святият Му Дух, и Исус не са само в църквата на неделната служба.

Бог ни говори и показва хора, места, ситуации постоянно и ни ги показва, защото именно за нас са определени и затова са поставени на нашия път!

Сподели в