Римляни 1-2: Духовна поквара или праведност чрез вяра

Римляни 1-2: Духовна поквара или праведност чрез вяра
от

Това е първото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията.

Прочит: Римляни 1 и Римляни 2

Колкото и лъскав и високотехнологизиран да е съвременният свят, той не може да скрие своята духовна и морална деградация. Независимо от опитите си извини своята поквара чрез политически идеологии като хиперлиберализма и неомарксизма, „мъдрувания“ които наричат черното „бяло“ и злото „добро“, човечеството никога няма да може да се оправдае пред най-важния Съдия – праведния и свят Бог, който ще съди живите и мъртвите. Той ясно е разкрил Своята святост и праведност в творението Си, така че никой да не може да каже в свое оправдание: „Аз не знаех, че си такъв!“ За съжаление човечеството не постъпва адекватно спрямо Бог, като отказва да признае Неговото съвършенство и своята нужда от изкупление. Поради устроените духовни закони, онези, които решават да продължат в пътя на моралния разпад получават не само carte blanche за това, но и допълнителен духовен тласък в тази посока, за да стигнат дъното на духовната поквара.

От друга страна, за хората, които осъзнават своята нужда от спасение, Бог дава изходен път. Те могат да станат „послушни на истината“ за своята окаяност и отчаяна нужда от изкупление, и за това, че в самите себе си нямат способност да се изтръгнат от примките на греха. За това е нужна сила, отвъд този свят – сила, която единствено Бог притежава и която Той е вложил в благовестието за делото на Неговия Син, Изкупителя Исус Христос, който преди 2000 години умира на кръст вместо нас, грешниците, и понася нашето наказание върху Себе Си. В благовестието ни се предоставя Божията праведност, в която влизаме чрез вяра, в която вървим чрез вяра и в която растем, отново чрез вяра. Когато чрез вяра ходим в този Път, Бог изработва в сърцата ни това, което е било символизирано от физическото обрязване в Стария Завет – Той премахва всичко ненужно, всичко нечисто, и всичко, което е чуждо на Бога и на Неговото съвършенство.


Оригинално публикувано тук.

Сподели в