Две категории християни, които ще срещнат Антихрист

Две категории християни, които ще срещнат Антихрист

„Ама аз ще бъда грабнат оттук преди той да дойде!” Това е позицията на повечето от тези християни, които вярват, че „грабването” на Църквата от Исус ще бъде преди т.нар. Голяма скръб (ГС). Без да заемам позиция по отношение на това дали Грабването ще се случи преди, в средата или в края на ГС (единственото виждане по този въпрос, което отхвърлям като абсурдно, е това на претеристите), ще посоча само, че и трите варианта не изключват възможността християните да са на земята, когато Антихрист е открит.

„Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог.” (2 Солунци 2:3-4)

Този пасаж показва ясно, че Църквата е още на земята при „откриването” на Антихрист. Ако християните бяха вече „грабнати” преди този момент, апостол Павел не трябваше да посочва това „откриване” като знак, за който да внимаваме. Също така самата дума „откриване” е свързана с откровение, идващо от Святия Дух – нещо, запазено само за вярващите (невярващите не могат да приемат каквото и да е друго откровение, преди да са приели откровението за Исус като техен Спасител). За невярващите Антихрист ще бъде просто неустоим и несравним политически лидер.

Кои са гореспоменатите две категории християни? В сегмент, обхващащ по-малко от двадесет стиха (Откровение 12:11 – 13:7), апостол Йоан описва накратко тези двете групи от светии, които ще срещнат Звяра.

1. Побеждаващите

А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство; защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт.(Откровение 12:11)

Това са тези, които са взели отговорно заповедта на Христос да се отрекат от себе си, ходещи в Неговия характер и сила. Безстрашни като пророк Илия, тях не ги е грижа за заплахите на Антихрист и те не се страхуват да се конфронтират с него и със системата му.

2. Побеждаваните (поне до момента)

„И му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи; и му бе дадена власт над всеки род и народ, език и племе.” (Откровение 13:7)

(Има мнения, че този стих се отнася за всички светии или дори за нацията на Израел, но вярвам, че както непосредственият контекст, така и цялостното новозаветно откровение сочат друго.)

Като резултат от отказа им „да облекат” новия образ на Агнето и „да съблекат” стария образ на Звяра, врагът е добил достъп до тях и ги е пленил.

Чрез Божията милост обаче, след като бъдат дисциплинирани, те ще бъдат освободени от пленничеството и ще завършат с победа!

Побеждаващ или побеждаван – утрешната ти позиция зависи от днешното ти решение!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в