Единство с Бога

Единство с Бога

Дълбоките взаимоотношения със Святия Дух се случват в дълбок покой. Когато започне сливането, умът спира да бърза. В това място на покой желанията на сърцето се предават и мислите на душата утихват.
Преди да настъпи покоят, сърцето предава мечтите си и нуждите си и тогава започва сливането. При настъпването на покоя, когато умът утихне, сливането между Бога и човека е започнало. Колкото по-дълбок е покоят, толкова по-пълно е предаването, а колкото по-пълно е предаването, толкова по-дълбоко е сливането.
Единството с Бога ти коства всичко, на което си се облягал досега в тази действителност.
Единството с Бога е пускане на плюсовете и минусите в живота ти! То ти коства и загуби, и печалби!
За единството с Бога ти губиш всичко, което не е Той!
Там ти губиш желанията си за всичко, което би искал да направиш за Него. И докато се предаваш, единственото, което остава, е любовта ти към Него.
Там си беден сиромах, който за една дума от Бога оставя всички и всичко настрани! Там Той става всичко за теб.
Докато това се случва, душата ти страда за Него и в страданието си по Него ти стигаш до немощ. В тази немощ БОГ идва при теб.
Любовта ти към Него, която ГО прави всичко, което ти имаш, задвижва самия Него да дойде много бързо при теб.
Но сливането е далеч повече от това ТОЙ да дойде при теб!
Сливането е процес на твоето примирение с Бога. Идването на Бога при теб става в твоята немощ. Тази немощ идва от настояването на силната ти любов, която ГО е канила преди това да дойде при теб!
Но сливането на Бога с теб става в продължителна, изтощаваща за теб, постоянна немощ, в която ти не се съпротивляваш на нищо, което БОГ би поискал от теб!
Сливането е процес във времето, когато ти се доказваш на БОГ в любовта си!
Сливането с Бог е загуба на самия теб.
Святият Дух ти помага в това чрез любовта, която е излял в теб.
Всичко е за тази любов, която стене по БОГА. В това стенание умира всичко останало и остава единствено ТОЙ!
Там ставаш доброволна жертва, в която се предаваш на ЛЮБОВТА и тя те превзема в покой!
Докато се съпротивляваш, нямаш покой и сливането се прекъсва, но когато отново се предаваш, покоят идва и сливането продължава!
Там, в процеса на сливане, плътският ум иска да прави неща за БОГ, но не и да остане с БОГ!
Но ако човек избере да остане с БОГ в този покой, ще започне сливането между БОГ и човека!
Когато вътре в човека има продължително стенание от силната любов към Бога, която умъртвява желанията, се стига до утехата на Святия Дух.
Там, в тази утеха, настъпва покоят за сливането с Бога!
Викът на душата вътре в човека за Божието присъствие разстройва самия човек и той започва да плаче, да стене, да търси Бога с любовта на сърцето си!
Това е глад по Бога, който Го довежда бързо при човека!
В глада на човека по Бога любовта се разпалва и отговорът на БОГ не закъснява!
И там, в търсенето му, във вика на душата му, има моментален отговор на утеха от Святия Дух, който самият човек невинаги разпознава! Тази утеха може да бъде като мисъл в самото начало, на която човекът не обръща внимание поради своето състояние на съкрушаване и си мисли, че това е самият той, а не Святият Дух. Но при продължително съкрушаване в духа и стенание на душата от този глад и жажда за НЕГО, тази мисъл на утеха става РЕАЛЕН ГЛАС, който отеква вътре в човека и му дава покой!
По какво можем да разберем дали това е СВЯТИЯТ ДУХ?
Отговорът е – по ПЛОДА!
Винаги при това състояние на човека, който търси лицето на БОГ, идва УТЕХА!
Няма ли утеха, която да успокоява твоя дух в този момент, за никакъв УТЕШИТЕЛ не може да говорим!
УТЕШИТЕЛЯТ Е СВЯТИЯТ ДУХ!
Какво мислите, че ТОЙ ще ви каже в началото, когато чуете гласа МУ?
ОТГОВОРЪТ Е УТЕХА!
Ще чуете как ви успокоява и ви казва: „Успокой се, сине (или дъще), всичко е наред, Аз съм тук. Мир имай.“
Интересното е, че с гласа, с който си Го повикал, със същия глас Той ще ти отвърне!
Докато си в това съкрушено състояние, думите ти са удължени и продължаващи в стенания, на които ТОЙ започва да отвръща с моментални отговори в мислите ти, но ти не ги разпознаваш в началото!
Докато изговаряш „Таткооо“, ако само за миг, с очакване Той да ти отвърне, възпреш духа си да плаче, тогава за част от секундата ще чуеш моменталния отговор на Святия Дух в ума си. Като ответен отговор на твоето „ТАТКООО“ ще чуеш „ТУК СЪЪЪМ“ или „НЕ БОЙ СЕЕЕ“, „Спокойно“, „Мир имай“…
И ти пак: „Таткооо“, и Той отвръща: „Мииир имааай, успокооой се…“
И ти казваш: „Обичам Теее“, и Той казва „И Аааз, и Аааз…“
Там започва вашето взаимоотношение – ако ти разпознаеш, че това е Той, и Му дадеш твоето внимание.
Ако пренебрегнеш тези мисли в ума си поради незнание и продължиш да съкрушаваш себе си, като плачеш и търсиш ЛИЦЕТО МУ, ще чуеш РЕАЛЕН ГЛАС, който в началото ще те утеши! Когато приемеш утехата, идва покой и започват дълбоките разговори със Святия Дух.
За да имаш разговор със Святия Дух, трябва да пуснеш напрежението.
Затова любовта към Бог те предразполага и премахва напрежението, за да те подготви за разговор с Него!
Това е причината Бог да отговаря само на любовта ти – защото липсва напрежението!
Любовта е единственото, на което Той ще отговаря, докато твоите емоции утихнат и започнете да водите разговор за неща, които преди това са те притеснявали, но вече не!
Любовта към Бог отнема напрежението!
Когато напрежението изчезне, единството вече е факт!
Това е само началото на твоето взаимоотношение с БОГА!
То се случва, когато търсиш лицето Му всеки ден – до степен, в която минаваш през УТЕХАТА на СВЯТИЯ ДУХ, влизаш в ПОКОЯ и преживяваш НЕГОВОТО ПРИСЪСТВИЕ в дълбок разговор със Святия Дух, който ти донася РЕАЛНОСТТА на ЦАРСТВОТО на ИСУС ХРИСТОС ПОМАЗАНИКА!
Единството с Бога е продължителен процес на всекидневно предаване на Бога.

Какво се случва след утехата в покоя?
След утехата, която идва, когато разпознаем гласа Му, идва МИР на ума ни и сърцето ни навлиза в почивка. Тази почивка не ни отнася далече от БОГА, а напротив – там взаимоотношението ни с НЕГО става по-реално от това, което сме имали преди!
Вътре в самата почивка Святият Дух ни дава посока на разговор с Него. Докато Му казваме, че Го обичаме, ние вече влизаме в почивката и там молитвата ни преминава в безмълвие, което говори с Него в мислите на сърцето ни!
Контактът ни с Него не е прекъсван с блуждаене, понеже любовта ни към Него подържа разговора на това взаимоотношение дори и в покоя!
Ако в покоя липсва взаимоотношение със Святия Дух, значи любовта в този момент е охладняла с някакви мечти или грижи и е започнало блуждаене, в което СВЯТИЯТ ДУХ въобще не участва. Затова ние ще трябва отново да включим ума на духа си в посоката на СВЯТИЯ ДУХ!

Ако блуждаенето стане много силно и не можем да го овладеем с мислите си по време на покоя, ще трябва да излезем от ПОКОЯ и да разпалим отново любовта си към Бога с изговорена реч, която отново Го търси със същия глад, както в самото начало!
Гладът ти е силното желание по Него и той ще трябва да бъде разпалван винаги, когато започне разсейване с неща, които не са Бог!
И така, ако се наложи да минем отново същия процес, минаваме през ГЛАДА по БОГА, влизаме в УТЕХАТА на БОГ, който довежда ПОКОЯ за разговори с БОГ!

И тъй, ПОКОЯТ е мястото, но ДУХЪТ е ДЕЙСТВИЕТО в това МЯСТО!
И сега, когато вече имаме взаимоотношение с ДУХА в ТОВА МЯСТО, Той може да ни представя примери или притчи от Словото, с които по-късно да ни обясни какво има предвид!
В този ПОКОЙ започва взаимоотношението със СВЯТИЯ ДУХ и то започва с простички дребни неща, на които само един предаден човек може да обърне внимание!
Святият Дух не започва веднага с ГОЛЕМИТЕ неща, ТОЙ започва с МАЛКИТЕ и от ТЯХ прави ГОЛЕМИТЕ!
В началото, докато си в ПОКОЯ, СВЯТИЯТ ДУХ може да ти даде някакви простички инструкции с цел да взаимодейства с теб, на които ти може да не обърнеш внимание, защото очакваш нещо голямо!
Но тогава просто ще си стоиш в ПОКОЙ без никакво взаимоотношение с ДУХА, защото ти не взаимодействаш с НЕГО!
Трябва да взаимодействаш с НЕГО!
Може би се чудиш какви са тези простички инструкции.
Представи си, че вече си поканил ГОСПОД, стигнал си до немощта, БОГ е дошъл, минал си през утехата, вече си в ПОКОЯ и чакаш нещо да се случи, но нямаш никакво взаимодействие с ДУХА МУ! Стоиш така известно време в Неговото присъствие и в ума ти идва мисъл: „СЛОЖИ СИ РЪКАТА НА СЪРЦЕТО.“
Ти хващаш тази мисъл и следваш инструкцията.
Сега ръката ти е на сърцето и ти стоиш и чакаш. Но какво да чакаш? Ако нищо не чуеш, не трябва ли да взаимодействаш със СВЯТИЯ ДУХ в мислите си и да питаш ГОСПОДА: „КАКВО ИМАШ ПРЕДВИД С ТОВА, ГОСПОДИ, КАКВО ИСКАШ ДА МИ КАЖЕШ?“
И няма глас, няма отговор… Но ти оставаш в ПОКОЯ и размишляваш в духа си: „Какво относно сърцето Господи?“ И стоиш в присъствието на Господа, отпуснат си, предал си всичките си мисли в ръката Му и се отказваш да си отговаряш сам на този въпрос, но търсиш отговор!
И идва втора мисъл: „Избрах Давид, човек по сърцето Ми, който ще изпълни всичката Ми воля.“
Сърцето ти отново е развълнувано и духът ти казва с мислите си в покоя на душата ти: „ГОСПОДИ, НЕКА БЪДА КАТО ЧОВЕК ПО СЪРЦЕТО ТИ. ИСКАМ ДА ИЗПЪЛНЯ ВСИЧКАТА ТИ ВОЛЯ. НЕКА БЪДА ЧОВЕК ПО СЪРЦЕТО ТИ, ГОСПОДИ.“
И докато стоиш и взаимодействаш с ГОСПОДА, виждаш на екрана на твоя ум в твоето отпуснато състояние картина, която не си много сигурен каква е, но си толкова отпуснат, че нямаш сили да реагираш на това, което виждаш!
А ти виждаш това, което БОГ ти казва! Виждаш видение с едно СЪРЦЕ, което ИСУС носи до теб.
Видението е толкова реално, че изпитваш болка, когато Той маха старото ти сърце и поставя новото.
Докато виждаш това, ти преживяваш НЕГОВОТО ПРИСЪСТВИЕ! И оставайки там, ти виждаш как ИСУС вади писалка и започва да пише нещо на сърцето ти.
Душата ти е развълнувана: „Какво ли пише ИСУС на моето ново сърце?“
Докато си задаваш въпроса, моментално вниманието ти е привлечено от много близък кадър на Неговите ръце, които изписват думи.
Духът ти пак пита: „Боже, какво е това, което пишеш на сърцето ми?“
Буквите започват да стават ясни за твоите очи и виждаш ръката Му как пише на сърцето ти „ЖИВЕЙ ЗА МЕН….“
О, Любовта започва отново да те изпълва и ти не можеш да бъдеш безучастен. ТВОЯТ ГОСПОД е благоволил да излее върху теб СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ!
О, това е неописуемо щастие, което прелива от вътре на вън!
И поради това ти вече не можеш да бъдеш в ПОКОЙ!
Радостта те изпълва с благодарност, която от умиление прегръща ИСУС!
Какво неописуемо щастие е да принадлежиш на ИСУС ХРИСТОС!
И там започва вашата ЛЮБОВ, която води до СЛИВАНЕ, но самото СЛИВАНЕ ще бъде изпитано извън това МЯСТО!
Сега, в това МЯСТО на ПОКОЙ, СЛИВАНЕТО е ФАКТ, но времето, в което БОГ се доверява на ТЕБ за по-големите неща, още не е дошло!
Защото не е дошло времето ТОЙ да иска неща от теб!
Сега по любовта си ти Му казваш, че Той е всичко за ТЕБ и Му предаваш всичко, но ТОЙ ще изпита ЛЮБОВТА ТИ извън това време на ПОКОЯ, в който сега се намираш!
Когато прекарваш време с Него по любовта си, преминавайки през УТЕХАТА, ПОКОЯ, ОБЩЕНИЕТО, ще дойде време НЕГОВИТЕ ЖЕЛАНИЯ ДА СТАНАТ ИЗВЕСТНИ ЗА ТЕБ!
И когато станат известни, ще те заболи, защото ТОЙ ще поиска ТВОЯ ИСААК в знак на ТВОЯТА ЛЮБОВ КЪМ НЕГО!
Това може да бъдат ТВОИТЕ ПАРИ, РАБОТА, СЕМЕЙСТВО, ЦЪРКВА, СЛУЖЕНИЕ. МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСИЧКО ДРУГО, КОЕТО НЕ Е ТОЙ, НО ТИ Е БИЛО ДАДЕНО ОТ НЕГО И КЪМ КОЕТО ТИ СИ СЕ ПРИВЪРЗАЛ ТВЪРДЕ МНОГО И СЕ СТРАХУВАШ ДА ЗАГУБИШ!

Там започва твоята съпротива. Започваш да се питаш това наистина ли е БОГ, Когото си търсил!
Там започваш да ГУБИШ всичко, което обичаш повече от НЕГО, защото БОГ иска СЛИВАНЕ с теб повече от всичко останало!
Това, което си Му подарявал, когато си ГО канил да дойде при теб, като си се отказвал от всичко заради НЕГО и си казвал, че ТОЙ е всичко за теб и е любовта на сърцето ти, ТОЙ започва да го прави реалност за теб!

ЕТО ТАМ ТИ СЕ ДОКАЗВАШ НА БОГ И ТАМ Е НАЧАЛОТО НА СЛИВАНЕТО. И ТОВА СЛИВАНЕ Е ДОВЕРИЕ!

Ако ти Му обърнеш гръб и откажеш да изпълниш това, което ТОЙ ИСКА от теб, тогава ТОЙ ще те чака там независимо колко години ще минат, докато ИЗПЪЛНИШ това, което ТОЙ иска от ТЕБ!
Ако ли пък е невъзможно вече да изпълниш това, защото е било за времето си, сега, когато решиш да се върнеш при НЕГО, Той ще поиска повече от ТЕБ и ще навлезеш в по-голямо съкрушаване от предишното, което си пропуснал!
И всичко е за това да бъдеш умъртвен в твоите себични, егоистични интереси, които гледат своето си, а не НЕГОВОТО!
Ако се съкрушиш и почнеш да плачеш за идолите си, понеже ги губиш, БОГ СЕ ОТЕГЛЯ И ЧАКА ДА ГО ПРИЗНАЕШ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ТЯХ
Но ако плачеш за БОГА, понеже толкова дълго време си избирал идолите си и сега искаш да се върнеш при НЕГО, отказвайки се от ТЯХ, тогава СВЯТИЯТ ДУХ ще дойде много бързо при теб и ще ти даде ЖИВОТ!

Ти вземаш решение да оставиш идолите си и докато го правиш, се съкрушаваш, а Той подкрепя със сила това решение!
Самото ти решение е ЛЮБОВ към БОГА, която прави на прах идолите ти!
Единството с БОГ ще стопи всичко, което се изправи между вас!
Ако ти си нарушил завета между теб и БОГА, БОГ ще те преследва докрай, докато влезеш в ЕДИНСТВО с НЕГО!
А по пътя на твоята съпротива срещу НЕГО БОГ ще поставя под проклятие всичко, което обичаш повече от НЕГО – заради самия ТЕБ!
Ти не можеш да избягаш и да се отметнеш от този съюз между теб и БОГА!
БОГ ЩЕ ТЕ ПРЕСЛЕДВА, ДОКАТО ТЕ НАМЕРИ, ЗАЩОТО ТИ ВЕЧЕ СИ НЕГОВ, А НЕ СВОЙ СИ!

След като си познал БОГА, не можеш да се върнеш в света и да живееш по своему, защото това ще те убие! Дори и да можеш, ще трябва да притъпиш съвестта си, но Духът няма да те остави на мира и ще крещи вътре в твоята съвест, за да ти напомня, че БОГ те обича и те чака!

ЩЕ СЕ ОПИТВАШ ДА БЯГАШ, НО НЯМА ДА МОЖЕШ!

ЛЮБОВТА ТИ КЪМ НЕГО ПАК ПРИ НЕГО ЩЕ ТЕ ВРЪЩА!

НИКЪДЕ НЯМА ДА НАМЕРИШ ТОВА, КОЕТО САМО ПРИ БОГА СЕ НАМИРА!

А ТОВА Е САМИЯТ ТОЙ, КОЙТО Е ЛЮБОВ, КОЯТО ОСТАВА ВЯРНА ДОКРАЙ!

БОГ ПРАВИ ТОВА, ЗА ДА ТЕ ДОВЕДЕ ДО ЕДИНСТВО С НЕГО!

БОГ толкова много желае да се слее с теб, че те запалва с тази ЛЮБОВ, която започва да разтапя от теб всички неща, които не са МУ угодни!
Това те води до ЕДИНСТВО с НЕГО!
С любовта, излята от Святия Дух в сърцето ти, се разтапя всичко, което пречи на единството ти с Бога!
Защото ти сам по себе си не можеш да изпълниш нито едно от желанията на СВЯТИЯ ДУХ, но само чрез НЕГО можеш да изпълниш всичко!

„Как, как да го направя, как да си раздам всичките пари, да напусна работа, да изляза от къщата си, да оставя семейството си?“
Въпросът е погрешен, защото мислиш сам, без Той да ти го е казал!
Когато си воден от Духа да направиш тези неща, Той е с теб и те подкрепя в твоята немощ!
Единството с Духа те води до правенето на нещата!
Защо се опитваш да правиш нещо без НЕГО?! Търси Го, общувай с Него, искай Той да ти говори!
И когато ти говори, Той ще те подкрепи и заедно ще направите всичко, което Отец има за теб в Исус!
Не бързай да си правиш шаблони от това, което Бог говори на другите за Себе Си!

Общувай с НЕГО, търси Лицето Му!
Предавай Му се и чакай отговора Му!

ТОЙ търси общението ти, ТОЙ търси любовта ти, а не многото правене на неща!
ЛЮБОВТА ЩЕ ТЕ ДОВЕДЕ ДО ЕДИНСТВО, А ЕДИНСТВОТО – ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА МУ!

Но преди всичко не забравяй, че ТИ СИ НЕГОВОТО ЖЕЛАНИЕ и поради теб самия ТОЙ търси вниманието ти! И поради тази любов, с която търси вниманието ти, Той ще те доведе до изпълнение на желанието Му!

Святият Дух е много нежен и няма да натрапи желанието Си, ако преди това Ти не си го търсил с любов, която се отказва от себе си!
На тази Любов Той откликва и ти разкрива желанията Си!
Да, в началото те са неудобни за теб, защото Любовта ти е в процес на усъвършенстване, лишавайки се от страховете си!

И така, нека отново повторим процеса на ЕДИНСТВО с БОГА, за да изясним нещата, които досега сме казали, и те да станат по-реални за вас!

Когато търсиш лицето на БОГ с любов, която примира за Него, тогава СВЯТИЯТ ДУХ идва и те УТЕШАВА.
Когато СВЯТИЯТ ДУХ те утешава, идва ПОКОЙ на теб и там започва взаимоотношението с НЕГО, в което ТОЙ ти представя притчи, които ти не разбираш веднага!

В притчата, когато си в ПОКОЯ на душата си, Той ти обяснява например за евреите, които БОГ е извел от Египет. Святият Дух взаимодейства с теб по време на притчата и ти казва примерно: „ВРЕМЕ Е, СИНЕ, СТАНИ!“
Ти не искаш да ставаш, защото си се отпуснал в почивката си, но Той пак ти казва: „ВРЕМЕ Е, СИНЕ, НЕКА ДА ВЪРВИМ ЗАЕДНО, ВРЕМЕ Е ДА СЛУЖИШ.“
Ти казваш: „НАКЪДЕ ЩЕ ВЪРВИМ.“
ТОЙ казва: „ЩЕ ВИДИШ. СТАНИ, ОБЛЕЧИ СЕ И ИЗЛЕЗ НАВЪН.“
Излизаш и казваш: „А СЕГА НАКЪДЕ?“
Той ти казва: „ДАВАЙ, ДАВАЙ, ПРОДЪЛЖАВАЙ НАПРЕД!“
И ти вървиш, отпуснат и предаден на Неговото присъствие, и наближаваш табелата на края на града, в който си живял повече от 30 години. Тогава чуваш СВЯТИЯ ДУХ да ти казва: „СИНКО, ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕШ НАЗАД В ПЪТЯ СИ, АЗ ЩЕ ТЕ ВОДЯ, ПРОДЪЛЖАВАЙ НАПРЕД.“
Веднага покоят ти е нарушен от страх, че оставяш дома си, и ти казваш: „НО, ТАТКО, СЕГА НАКЪДЕ, КАК ТАКА, НЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРИБЕРА ОТНОВО?“
И чуваш как ДУХЪТ ти казва отново: „НЕ БОЙ СЕ, АЗ СЪМ С ТЕБ, ЗАЕДНО ВЪРВИМ.“
И ти пак: „НО АЗ НЕ МОГА… ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНА… НЕ МОЖЕ ЛИ ДРУГ ПЪТ…“
Той ти казва: „УСПОКОЙ СЕ, ДВАМАТА СМЕ В ТОЯ ПЪТ, АЗ СЪМ С ТЕБ, НЕ СИ САМ, НАПУСКАШ ЕГИПЕТ, СИНЕ, ВЪРВИМ ЗАЕДНО, НЕ БОЙ СЕ…“

И така, какво осъзнаваш ти за притчата, която ти говореше ГОСПОД в ПОКОЯ?
Отговорът е, че сега вече разбираш ПРИТЧАТА, която ГОСПОД ти говореше в продължение на няколко дена!
И дори осъзнаваш, че тази притча Господ ти я е напомнял години наред, за да те подготви за този ден!
КОГАТО СВЯТИЯТ ДУХ ТЕ ПОДКРЕПЯ, ТИ ПРИДОБИВАШ СМЕЛОСТ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ТОВА ТРУДНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО СИ ОТЛАГАЛ ТОЛКОВА ГОДИНИ ОТ СТРАХ КАК ЩЕ ГО НАПРАВИШ. ТИ СИ ЗНАЕЛ, ЧЕ БОГ ГО ИСКА, НО НЕ СИ ИМАЛ СИЛАТА ДА ГО НАПРАВИШ!

А ЗАЩО НЕ СИ ИМАЛ СИЛАТА?
ЗАЩОТО СИ НЯМАЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО С НЕГО!

Когато БОГ те подготвя за ЕДИНСТВОТО, ТОЙ ти говори за това, което ще поиска от теб, но мисълта за него те кара да изпадаш в ужас!

Защо изпадаш в ужас? Защото още не си готов. Време е да навлезеш в дълбоко взаимоотношение с Бога – да не мислиш как да правиш нещата, а просто да общуваш с Него. И когато му дойде времето, ТОЙ ЩЕ ТЕ ПОВЕДЕ. ТОГАВА ТИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕШ С РАДОСТ. АЛЕЛУЯ!

ЗАЩО ИЗЛИЗАШ РАДОСТЕН, А НЕ НАТЪЖЕН? ЗАЩОТО ЕДИНСТВОТО С БОГА ТЕ Е ДОВЕЛО ДО РАДОСТ, В КОЯТО ТИ И ТОЙ СТЕ ВЕЧЕ ЕДНО!

РАДОСТТА ТИ В ГОСПОДА Е ТВОЯТА СИЛА!
БЪДИ РАДОСТЕН, БЪДИ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОБЕДАТА В ХРИСТА, КОЯТО ТИ Е ВИНАГИ ДАДЕНА И Е ЗА ВЕЧНА СЛАВА НА ОТЦА ЧРЕЗ ДУХА НА ИСТИНАТА. АМИН!

Примерите са дадени, за да обяснят посланието за ЕДИНСТВОТО с БОГ, а не за да ви водят в същите преживявания, като шаблон. Затова, моля, не ги копирайте автоматично в молитвения си живот, освен ако БОГ не ви води в същото!
Ако БОГ говори нещо, Той го потвърждава с повторения, които те утвърждават, като отстраняват твоите съмнения!

Опитвайте Духа, дръжте доброто и търсете Божието царство, като се предавате на СВЯТИЯ ДУХ да ви води !
А когато ТОЙ ви води, ще ви потвърждава всичко, което БОГ има за вас – отново и отново, докато връзката на вашето взаимоотношение с НЕГО стане силна!

Благославям ви да не пропускате това приятелство с БОГА, за което си струва да размениш ЦЕЛИЯ СВЯТ! Амин.
Нека общението със Святия Дух ви дава смелост и радост да извършите всички Негови дела, които Той желае да извърши чрез вас!
Мирът в Господа да ви се умножава и радостта ви в Него никога да не престава. Амин.
Святи Душе, запечатай това послание в сърцата им навеки и доведи народа си до ЕДИНСТВО със СЕБЕ СИ. АМИН.
В мощното Име на Исус Христос Помазаника освобождавам това помазание да се излее върху вас чрез Святия Дух, който действа за Божия слава. Амин.

Сподели в