Единството на Словото и Духа

Единството на Словото и Духа

Словото, което влиза в сърцето, е духовно деяние!
Деянието на Духа подновява твоята сила!
Вярата е перфектна, но тя е действие на Словото!
Само вярата удовлетворява Бога!
Нищо не се случва без действието на Словото!
Всичко е въпрос на взаимоотношение между теб и Бога в любов, която те води до вяра, която дава живот!
Вярата е действието на любовта между теб и Бога!
Вярата не е това, което ти може сам да си повярваш, а това, което БОГ ти казва!
Духът на Бог носи Словото, което те изпитва чрез обстоятелства, които противоречат на това, което БОГ ти е казал! Изпитът ще утвърди вярването ти!
Не може да имаш вяра, ако нямаш взаимоотношение с Бога!
Взаимоотношението е между теб и БОГА лично, вътре в теб с мислите на Духа Му! Разговорите с Бог не са винаги с глас, а с мисъл, която разпознаваш в себе си и общуваш с нея! Исус каза в Йоан 14:26 „А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“
Не каза Исус „ще ви каже само…“ или „ще ви разкрие само…“, а каза „и ще ви НАПОМНИ всичко, което съм ви казал“!
Ако Бог разговаря с теб по любовта Си и ти имаш отношение с Него, изреченото, което БОГ е дал в устата ти, непременно ще се изпълни! Но твоята работа не е ти да следиш изпълнението Му, а да го ВЯРВАШ, без да се обръщаш назад!
За да имаш взаимоотношение с Бога, има преди това умиране за себе си, което не е пълно умиране за себе си в самото начало, по причина на твоето израстване!
Бог ти дава толкова, колкото ти да можеш да го понесеш и да продължаваш да имаш взаимоотношение с Него!
Ако Бог спира да ти говори, то е, защото ти не искаш да умреш за себе си в новото предизвикателство, което ТОЙ ти дава, за да порасне твоята ВЯРА!
БОГ предизвиква твоята ВЯРА да работи, като те води да пуснеш много неща от себе си ДНЕС, които преди не са пречели на това ТОЙ да ти говори, но с порастването ти ДНЕС ТОЙ те предизвиква да ги оставиш и да ГО последваш! Защото, ако не го направиш, ТОЙ спира да ти говори и твоята ВЯРА губи сила поради липсата на взаимоотношение с Него днес!
ТАКА БОГ ПРЕДИЗВИКВА ТВОЯТА ВЯРА ДА ПОРАСНЕ, КАТО ГО ПОСЛЕДВА!
ТАКА ТОЙ УВЕЛИЧАВА НИВОТО НА ТВОЯТА ВЯРА ДНЕС!
Има ли предизвикателство, има и растеж на ВЯРАТА ТИ!
Ако Бог разговаря с теб въпреки грешките, които ти виждаш в себе си, това означава, че БОГ не те осъжда още за тях поради твоето непораснало ниво на християнин!
Но ако БОГ не разговаря с теб, ще трябва да умреш в себе си за всичко, което пречи на разговора ви, като оставиш това, което пречи на взаимоотношението ви, и отново НАПРАВИШ ГОСПОДА всичко за теб!
Имаш ли общение с Бога, имаш и достъп до Царството, което има пълна грижа за теб!
В началото на порастването си ти си в слабост и постоянна неувереност в себе си за всичко, което ТОЙ ти казва, докато от опит в ходенето си с НЕГО ТОЙ ти доказва СЕБЕ СИ и онова, което ТИ КАЗВА, че е ИСТИНА!
В процеса на твоето израстване ти ставаш УВЕРЕН от ОПИТ, който вече е имал взаимоотношение с БОГ, Който ти е доказал СЕБЕ СИ!
Тази увереност и смелост не е твоята лична способност, а способността на СВЯТИЯ ДУХ, който те прави дръзновен спрямо БОГА и уверен в изпълнението на НЕГОВОТО СЛОВО!
И там ти ставаш ИНСТРУМЕНТ, употребяван от БОГА за НЕГОВА СЛАВА чрез изреченото от твоята уста, на което непременно БОГ му дава същественост!
Твоят постоянен личен контакт с БОГА ти дава постоянно дръзновение, което третира както твоите, така и грешките на всички като победени!
Там радостта ти в ГОСПОДА те изпълва с ПОБЕДА!

Когато Бог казва нещо чрез теб, Сатана много често те подтиква ти да го следиш или да му помагаш с твоите сили то да се изпълни! Не се опитвай да Му подпомагаш да се изпълни! Не се чувствай отговорен за това, което Бог ти е дал да изговориш, защото изпълнението му не е твоя работа, а БОЖИЯ!
ЗАЩОТО ТОВА НЕ Е ТВОЯТА ДУМА, А НЕГОВАТА!
Този, който е дал думата Си, Той има силата да я изпълни!

В Бога няма да остане безсилна ни ЕДНА ДУМА!
Затова спри с твоята сила да се опитваш да изпълниш БОЖИЕТО СЛОВО!
БОЖИЕТО СЛОВО се изпълнява чрез СВЯТИЯ ДУХ!
Затова спри да следиш това, което Бог е изговорил чрез теб, кога ще се изпълни!
Пусни хляба си по водата и не след много дни ще го намериш!
Твоята работа е да освобождаваш БОЖИЕТО СЛОВО, а не да го следиш кога се изпълнява!

Пусни СЛОВОТО свободно в РЪКАТА на БОГА – СВЯТИЯ ДУХ, и продължавай да го освобождаваш непривързан към изпълнението Му!
Говори го извън себе си, не като твое притежание, а Негово!
Говори го не като СОБСТВЕНИК, който има грижата над него постоянно да го наблюдава как и кога ще се изпълни, а като такъв, който не говори от себе си, а от ОНЗИ, КОЙТО ГО Е ПРАТИЛ!

Пусни словото на Бога от устата си да изпълни всичката Му воля в сърцето ти!
Предай притежанието си на Бога и тогава говори върху притежанието на Бога умножаване!
Освобождавай Божието слово не като притежател, а като слуга, и Бог ще те почете като син!
Бъди син на Бога, говори Божието слово и Святият Дух ще го направи реалност чрез благодатта на Исус Христос. Амин!

Не се връзвай в начините, по които очакваш Словото да се изпълни, а в това, че БОГ го праща навреме и то идва извън рамките на твоя ограничен ум и не е просто добро, а НАЙ-ДОБРОТО на БОГ!
БОГ ти е подарил Себе Си чрез Словото и Духа, и ТОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ТИ ПОДАРЪК!
Бог ти е подарил Себе Си – радвай се, Той е най-добрият ти подарък!
Приеми с радост победата, която Бог ти дава чрез Словото и Духа Си, независимо от противоречията, които те заобикалят!
Защото това е вярата, която не приема отказ!

Отговорът на Божието слово те тества по Божията воля!
Божието слово пълни твоята душа!
Божието слово е духовно оръжие!
Божието слово е гореща радост!
Божието слово те пази от грешки и грях!
Божието слово е непобедимо!
Божието слово е несъкрушимо!
Божието слово е неотменимо!
Божието слово е съвършено!
Божието слово е Божието име!
Исус е Божието слово!
Говори го, изпълвай се с живота му чрез Святия Дух!

Словото на Бога в твоята уста променя мислите на много сърца!
Божието слово в твоята уста дава сила на твоята молитва!
Прекарвай време с Божието слово!
Моли се с Божието слово!
Говори Божието слово!
Вярвай на Божието слово!
Резултатът от постоянното говорене на Божието слово е действаща вяра!
Бъди вярващ, който не се отказва да говори Божието слово, което върши велики дела!
Ако няма велики дела, значи малко се говори Божието слово!
От слушане на Божието слово става промяната на ума!
Ако няма промяна, то е, защото малко се говори Божието слово!
Говори го, докато го повярваш, и не се отказвай да го говориш, когато го вярваш!
Говори го, докато те завладее, и не се отказвай да го говориш, за да го повярват и други!

Божието слово не е просто за да го четеш и да се пълниш със знание да го говориш. То е, за да го живееш!
Животът му е чрез Святия Дух, Който действа с твоето говорене – не толкова на другите, колкото на самия теб!
Словото, което говориш, първо те изпитва и след това става живот в теб!
Когато Словото стане живот в сърцето ти, тогава думите ти съдържат този живот като пълни контейнери с благодат, която променя другите!

Изпитът е неразделна част от всеки, който слуша и желае Словото!
Изпитът е средата, която те заобикаля и те прави да виждаш пълно противоречие на това, което Бог казва чрез теб!
Това, което Бог казва чрез теб, не е това, което се вижда, и това е изпитът на твоята вяра!
Затова продължи във взаимоотношението си с Бога да говориш това, което Бог казва!
Ако ти не го говориш, ти не го желаеш и не го храниш с вяра!
Ако го желаеш, ти ще го говориш и ще се храни твоята вяра!
Получаваш го, когато издържаш изпита на това, което Бог е говорил чрез теб, и продължаваш да го живееш във взаимоотношение с Него!

Ако се проваляш, не се притеснявай – има поправка. Не се отказвай да го говориш!
Получаването на нещата, които говориш, е в живеенето им!
Святият Дух ти помага да живееш това, което Бог казва!
Там ти не се напъваш – просто се отпускаш на това, което Той казва, и го приемаш с мир!
Но преди да получиш това, което Бог казва, ти се напъваш да го говориш, докато Святият Дух го направи живот в теб!

Получаването на това, което Бог казва, е начин на живот, в който придобиваш навика да бъдеш постоянен в живеенето му!

Животът е в мислите на Святия Дух, Който ти дава посоката на правилното Божие решение за теб и за живота ти, което ти дава мир – и вътрешно свидетелство за благословение, което идва с мира!

Там ти знаеш, че знаеш, че вземайки тези мисли на Святия Дух в себе си като твое собствено притежание, ти вече имаш живот от това, което Бог казва за теб!

Това ти дава мир и този мир е благословение, което се движи чрез Святия Дух в теб и те прави уверен за онова, което Бог казва, че непременно ще се изпълни!

Имай мир в себе си и приеми това, което Бог казва за теб, без да се осъждаш!
Бог не те насочва в греховете ти, а в Себе Си, като те освобождава от тях!
Приеми благодатта на Словото Му в себе си, която променя стесненията и ограниченията на ума ти чрез Святия Дух, който търси твоето съгласие!
Съгласи се със Святия Дух в това, което Бог казва за теб сега, без да се осъждаш за миналото, което те разделя от живота на Бога в Исус днес!

Бог те приема, защото те обича, и Той ще те изчисти в ходенето ти с Него, във взаимоотношение с Него, но не преди тръгването ти, а по време на ходенето ти!
Не се притеснявай, това е любов, която Го следва и се усъвършенства в следването си на Него!

Бог те обича, не се осъждай за онова, което Бог вече ти е простил, и не осъждай другите за онова, което Бог на теб е простил – и ще дойде на теб тази невероятна личност Святият Дух!
Приеми свободата на Святия Дух!
Бъди свободен чрез Неговият мир, който ти дава посока на път към победа в следствие от ходене с Него!
Победата е дадена чрез Исус Христос, нашия Господ и Бог, а Святият Дух. Който е същият Господ Бог в триединството на Исус и Отец, ще ти помогне да ходиш в този път!

Когато радост и смях от собствените ти грешки идва на теб, то е, защото Святият Дух ги прави глупави в твоите очи!
Това е, защото Духът те е освободил от вина и грях и те е направил свободен да ходиш напред в пътя на победата в Исус Христос!
Амин! Бъди победител, излез от грешките си със смях над тях, който те отделя от глупостта им и те прави мъдър в истината!
Бъди мъдър, радвай се в Господа, Който ти дава победата над вина, грях, провал, загуба и каквато и да е ситуация!
Бъди победител чрез радостта в Господа Исуса, нашия Спасител! Алелуя!

Радвай се в Господа! Пак казвам, радвай се в Господа, Той те извежда към победа!
Бъди уверен, смел и насърчен в Господа, за което имаш голяма награда!
Не напускай дръзновението си от Бога, бъди постоянно радостен за успеха, който имаш чрез Него!

Алелуя! Радвай се в Господа! Радостта ти в Господа е твоята сила!
Бъди благословен – ти и домът ти, в мощното име на Исус Христос чрез силата на Святия Дух. Амин.

Сподели в