Епохата на Молитвата

Епохата на Молитвата

Наистина избрах незначителните, глупавите неща за света.

Избирам проклетия, бедния, отхвърления, всеки, който ще Ме приеме.

Който приеме Моята глупост, ще се спаси.

Който приеме словото Ми и го постави дълбоко в сърцето си, та да го води, живот ще намери – не според този свят и разбиранията му, а според Моето вечно царство.

Ето, Аз наистина дойдох там, където не Ме очакваха. Дойдох така, както не Ме очакваха.

Защото човек очаква слава, а Аз му предлагам скърби.

Защото дойдох и се смирих повече от всеки. И не търсих слава за Себе Си, въпреки че я заслужавах.

Еврейският Цар, разпънат на дърво.

Месията, предаден на езичниците за богохулство.

Проклет и предаден на смърт от Бога.

Убит от собствения си народ.

Разпънат на кръст от римляните.

Обещания за слава, а само скръб и печал.

Оставен от учениците Си.

Наистина беден, поразен от болести, проклет, умрял като най-големия грешник.

Защото Моите пътища не са като вашите пътища.

Ще дойдат времена, когато хората Ми няма да могат да разчитат на Библията.

Моят път е молитва.

Ще дойдат времена, когато хората, които се наричат с Моето име, ще си мислят, че Ме следват, а ще следват духа на света.

Ето и сега е това време, но не е дошло още, защото все още има хора, които не чуват от Мене и все пак успяват да Ме следват донякъде.

Но идва време, когато тези, които не Ме чуват и не са водени от Духа Ми, ще се заблудят и ще Ме оставят.

Да, който не реши да стане глупав и да Ме познае, и да Ме следва лично, ще се разврати и няма да има дял с Мене.

Епохата на молитвата започна. И тези, които не последват призива й, ще бъдат завлечени далеч от Мен.

Ето, невясто, църкво, приготви се, приготви се, приготви се! Защото хлопам, хлопам, хлопам.

Или ще Ме познаеш, или ще те изплюя от устата Си.

А на тези, които Ме познаят и устоят, ще дам правото да се наричат Божии синове и да ходят както Аз ходих, да бъдат като Синът Човешки. Да, те ще копнеят само да Ме познават и ще получават своята идентичност от Моя Баща.

Те ще бъдат достойни да прославят Агнето и да извикат Лъва.

Сподели в