Ето отговора Ми

Ето отговора Ми

16.06.2019

Ето отговора Ми за Църквата Ми:

 

На отстъплението – настъпление в Духа,

на демобилизацията – мобилизация,

на деградацията – градация,

на носенето по течението – плуване срещу течението!

 

Срещу течението на света,

срещу течението вътре в Църквата –

срещу приспивното течение,

срещу религиозно-плътски навици и стереотипи!

 

Животът ви да е градация, crescendo!

Надграждане!

Изкачване по стръмното нагоре към върха.

Лесно е да ходиш в коловози,

по отъпкани пътеки,

но искам ви с Мен в новите пътеки!

Защото Аз съм Пътят,

но пътеките Ми са нови всяка сутрин!

Сподели в