Фалшивото (анти)ваксърско евангелие

Фалшивото (анти)ваксърско евангелие

„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.“ (Мат. 5:13)

Ако има един абсолютен и неоспорим факт за пандемията от Ковид-19, то това е, че тя разкри каква голяма част от хората в Църквата са склонни да заместят Христовото евангелие с друго, фалшиво евангелие. Считайки себе си в „истината“ и вярвайки, че онези, които вярват в противоположното, са заблудени от дявола и съзнателно, или не служат на него, и „фанатичните проваксъри“, и „фанатичните антиваксъри“, независимо от тяхната идеологическа противопоставеност, следват евангелие, което има малко общо с това, което Писанията ни разкриват. Но преди да продължа с тезата на настоящата статия е нужно първо дефинирам какво имам предвид под „фанатични проваксъри“ и „фанатични антиваксъри“, за да е ясно, че не слагам всички хора от двете страни на „казуса ваксини“ под общ знаменател. С други думи: не всички, които считат ваксините против Ковид-19 за нещо полезно, са „фанатични проваксъри“, и не всички, които ги считат за вредни, са „фанатични антиваксъри“.

Най-добрата статия, която съм чела на тема фанатизъм, е Вяра и фанатизъм (основни ориентири) на Михаил Шиндаров. Едно от описанията за фанатизъм там гласи следното:

„…религиозният фанатизъм притежава една опасна особеност. Неговият идол се нарича Бог. Религиозният фанатик поставя на мястото на Бога нещо, което също нарича Бог и това прави идолопоклонството му трудно отличимо и за него самия. Нататък той защитава идола си с ревност, която подобава на Бога, докато всъщност защитава собствените си пристрастия и приема психологическата им достоверност като свидетелство за значимостта на идола си. В този смисъл той вярва не в друго, а в собствената си вяра, брани я сякаш е негова частна собственост, обижда се вместо Бога, Когото твърди, че пази от богохулства и приема като посегателство срещу вярата си всяко съмнение в собствените си фантазми. Нерядко той се опитва да изнуди Бога да се намеси в негова подкрепа. И смята, че е успял. Религиозният фанатик е велик имитатор на вярата…“

Това описание напълно кореспондира със значението, което аз лично влагам в този термин и което е основата на настоящата статия. Нека сега обрисуваме психологически профил на двете групи фанатици на тема ваксини в християнските среди, като започнем първо с „фанатичните проваксъри“ (ФП).

Фанатичните проваксъри гледат на ваксините като на решението, което Самият Бог е дал в отговор на молитвите на Църквата Той да се намеси и да премахне Ковид-19. Изхождайки от това свое вярване, ФП считат всяко съмнение в ефективността на ваксините като съмнение в Самия Бог и така „Всеки християнин, който не желае да се ваксинира, е неблагодарен, черноглед и не познава Бога и Неговата добрина, грижа и снабдяване.“ Сред ФП има хора, които гледат на ваксинирането като на начин, по който се покоряваме на земните власти и така почитаме Бога. Други ФП считат, че отказът от ваксина е израз на себичност, в най-добрия случай, и човеконенавист, в най-лошия, вярвайки, че с отказа си да се ваксинират, християни нарушават заповедта да обичат ближния.

Сред фанатичните антиваксъри (ФА) има по-голямо разнообразие от вярвания. Едни ФА вярват, че ваксините са „белегът на звяра“ и съответно ваксинираните християни са изгубили спасението си и са обречени на вечен живот, отделени от Божието присъствие. Други вярват, че ваксините са начинът, по който светските власти налагат контрол над земното население и ако християните се покорят на тези власти, то те изгубват свободата си в Бога, правейки светската система техен „господар“. Трети ФА са приели идеята, че ваксините са начин, по който силните на деня (Бил Гейтс и други) целят да намалят земното население, за да може планетата Земя да продължи да съществува, но Бог е разкрил истината за този пъклен план на Неговите „избрани“ и те отхвърлят „ваксините-убийци“. Четвърти считат, че християните, които се ваксинират, проявяват липса на вяра спрямо Бога и Неговата способност свръхестествено да ни пази или, ако се налага, да ни излекува от вируса.

И ФП и ФА имат своите причини да вярват това, което вярват. Живеем в свят на свръхинформация – ФП са хора, които приемат едни източници за достоверни, а ФА приемат други. И от двете страни на разделението има учени и доктори, които застават с името и репутацията си в защита или на тезата, че ваксините са ключови за справяне с пандемията, или на тезата, че те са опасни за човешкия род. Въпросът не е дали вярваме на ваксините, или не; въпросът е дали намесваме Бог в тази наша вяра и какви са последиците от това. През последните месеци се нагледах и наслушах на страшни истории от християнската общност. Давам няколко примера.

– ФА християни се развеждат с брачните си партньори, защото са се ваксинирали и сега „принадлежат на антихриста“;

– ФП християни се развеждат с брачните си партньори, защото с отказа си да се ваксинират показват, че въобще не се интересуват от доброто на ближния;

– ФП: „Отказът от ваксиниране е грях“;

– ФА „Ако мъжът ми се ваксинира, не знам как бих могла да продължа да живея с него, знаейки, че той участва в този световен геноцид против човечеството.“

Горните примери са много, много притеснителни, защото те показват, че християни са готови да се отрекат от фундаментални библейски истини в името на своето верую относно ваксините. Нима приемането или отказването на ваксинация е библейски издържана причина за развод? Нима отказът от ваксиниране е ясно посочен като грях в Писанията?

Заставам зад следните думи с пълна отговорност:
Никъде, по никакъв начин, пряко или косвено, нямаме наставление от Библията да подкрепяме позицията на фанатичните проваксъри, нито на фанатичните антиваксъри. Никъде в Писанията не сме инструктирани да окачествяваме своята вяра, както и тази на другите християни спрямо това дали някой е ваксиниран, или не.

Тезите на ФП и на ФА са изключително лесни за оборване от библейска гледна точка.

Ако, както твърдят ФП, ваксините са Божият отговор за пандемията, тогава защо те са противопоказни за хора, страдащи от определени болести? Нима Бог дава решение само за напълно здравите хора? Къде виждаме това в Писанията – Божията намеса да помага само на едни, но не и на други и то заради физическото здраве на някои?

Ако, както твърдят ФА, ваксините са белегът на звяра, тогава кой е антихристът? Къде е този човек на беззаконието, който се радва на огромна популярност сред всички земни жители и който върши фалшиви чудеса? Писанията казват, че е „човек“, затова всякакви тези, че това е светска система или организация, са откровено отричане на истинността на Писанията.

Но това, което е най-притеснително в поведението на ФП и ФА, е фактът, както и заглавието на настоящата статия загатва, че мнозина ФП и ФА целят да разпространят своите вярвания с хъс и устрем, подобаващ единствено и само на Христовото евангелие. Те са готови да заклеймят другите като „нехристияни“, „неспасени“ и „обречени на гибел“ – категории, които можем да използваме само спрямо хора, които не приемат или се отричат от Христовата спасителна жертва, или хора, които се отричат фундаменталните християнски доктрини, например тези, изложени в Никео-цариградския символ на вярата. И ФП и ФА цитират библейски стихове извън техния контекст с увереността, че тези стихове подкрепят тезата им за ковид ваксините и разкриват, че откликът ни към ваксините е централен що се касае до нашето спасение и правоверие. Затова и категорично мога да кажа, че във ФП и ФА средите се разпространява фалшиво евангелие, което поставя ваксините в центъра на нашата вяра – място, което подобава единствено и само на Господ Исус Христос. Откликът ни не към Ковид ваксините, а към Божия Син и Неговото дело на кръста е решаващо за нашето спасение и стоене във вярата!

В заключение искам да отправя апел към всички християни, които заемат позиция „за” или „против” ковид ваксините, подобна на тези, описани в тази статия. Братя и сестри, като граждани на демократично общество, вие сте свободни да изразявате мнението си и да действате в защита на позицията си спрямо ваксините. Но нямате никакво право да отсъждате за ваксините от позицията на вашето небесно гражданство, защото отношението ни към ваксините няма нищо общо с духовния ни живот и обхода. Можете да сте ваксинирани и да живеете угодно на Бога; можете да не сте ваксинирани и да сте Му угодни – защото центърът на вярата ни е взаимоотношението ни с Господ Исус, а не отношението ни към ковид ваксините. Ако сте изместили Господ Исус от централното място в духовния ви живот и на Негово място сте поставили отклика към ваксините, покайте се! Отречете се от това фалшиво евангелие. Спрете да четете и да слушате „християнски“ поучения, които поставят темата за ваксините в центъра на християнската вяра – те са лъжливи, не защото задължително предават неточна информация, а защото издигат темата ваксини и отклика на вярващите към тях като бог над Господ Исус Христос. Върнете се към истината на Писанията. Четете ги последователно и съобразявайте живота си с написаното в тях. Ако сте се присъединили към групи, които издигат ваксините като основна християнска доктрина, напуснете ги – тези събрания са опасни за вашето духовно здраве. Събирайте се с християни, за които Библията (четена в контекст!) е най-висш авторитет за въпроси, касаещи вярата. Върнете се към Бога, търсете лицето Му и се посветете на Неговото дело на земята – укрепването на Църквата във вярата и предаването на Христовото евангелие на погиващия свят.

„В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.“ (1 Тим. 4:6-8)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в