„Гледай ги как се блъскат!“

„Гледай ги как се блъскат!“

Американският футбол не е от любимите ми спортове, но наскоро Святият Дух използва тази игра, за да ми покаже една аналогия с духовния свят.

През март 2019 г. имах сън, в който видях себе си в роля, наподобяваща треньор на такъв отбор. Отборът минаваше през тунела, за да излезе за среща на пълния стадион, а аз давах последни наставления на един млад играч, който изглеждаше уплашен и разколебан. Думите ми бяха: „Не може отношението ти към противника да бъде: „Гледай ги как се блъскат!“ – ти какво си очаквал?“

Тогава сякаш чух това, което родителите ми биха казали в подобна ситуация, и което всъщност беше и посланието от нашия Небесен Баща:

„Блъскай се и ти!“

Събудих се със смях, но наред с това осъзнавайки, че това отношение на страх, нерешителност и духовен пацифизъм е една от основните пречки пред Христовото Тяло да оперира в Божията пълнота! (Повече информация по темата може да намерите в статията ми „В битките“)

В Христос ние сме направени повече от победители; нека не ставаме плячка на нещата, които Той победи на кръста (дявола, греха и производното от него проклятие). Нека им се съпротивим в Името Му!

„И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7)

Сподели в