Господ, Който те учи за ползата ти

Господ, Който те учи за ползата ти

„Така казва Господ Изкупителят ти, Светият Израилев: Аз съм Господ твоят Бог, Който те учи за ползата ти, Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.  (Исая 48:17)

В Новия Завет Святият Дух води вярващите по четири главни начина. В тази статия ще се опитам да разгледам накратко всеки един от тях и да покажа как те са приложими за нас днес.

Първият и ОСНОВЕН начин на водителство е свидетелството на Святия Дух в нашите духове.

„Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. (Римляни 8:16)

„Духът на човека е светило Господно, Което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.  (Притчи 20:27)  

Този начин на водителство може да се сравни със светофар, който дава червен или зелен сигнал дълбоко в твоя дух. Някои хора го наричат интуиция. Чрез свидетелството на Духа ние знаем, че сме спасени (не защото човек ни е казал или небесен ангел ни се е явил)! Всеки новороден християнин има проявление на това свидетелство всекидневно; изборът да го следваме обаче все още остава наш. От личен опит знам, че когато се покорим, добри неща се случват.

Преди няколко години големият ми син, който беше тийнейджър по онова време, имаше малък инцидент с колата си, което обаче направи автозастраховката ни почти да се удвои. За известно време търсех без успех нова застрахователна компания с по-добра оферта.

Една вечер бях изненадан от факта, че имах свидетелството на Духа да гледам един стар екшън по телевизията! Направих го и в една от рекламните паузи открих компанията, която ми трябваше! Това беше преди повече от две години и оттогава този простичък акт на покорство ми е спестил над две хиляди долара!

Вторият начин, по който Бог ни води, е чрез гласа на нашия дух, наречен още съвест.

„Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух“ (Римляни 9:1)

 „по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават.“ (Римляни 2:15)

Много хора мислят, че съвестта ти помага само при вземане на решения с морална стойност, но едно по-обстойно изследване на Библията би изявило, че тя (съвестта ти, гласът на вътрешния ти човек) ти подсказва правилния ход във всяка житейска ситуация.
Аз съм изпитвал това многократно. Спомням си една ситуация, когато колата ми се повреди и нямах пари да я поправя. Знаех, че Бог има решение за всеки проблем и затова се съпротивих на страха и успокоих ума си. Не след дълго моят дух ми даде инструкциите, които като последвах, получих благословение – безплатен ремонт! Това може да не изглежда значимо за теб, но за мен в онзи момент беше благословение от огромен мащаб! На Бог да бъде славата!

Третият начин, по който сме водени, е чрез гласа на Святия Дух. Той наподобява гласа на нашите духове, но е по-авторитетен.

„А Духът рече на Филипа: Приближи се и придружи тая колесница. (Деяния 8:29)

„И докато Петър още размисляше за видението, Духът му рече: Ето, трима човека те търсят.“ (Деяния 10:19)  

В първия текст виждаме Духът да инструктира Филип да сподели Евангелито с един високопоставен етиопски евнух. Църковната традиция казва, че покаянието на този евнух впоследствие довежда до масово обръщане на етиопската нация към Бог. По подобен начин покорството на апостол Петър към думите на Святия Дух отвори вратата за езичниците да чуят добрите новини и да влязат в Царството.

Мога да проследя някои от най-големите пробиви в моето служение (било в България, било в Америка) до следване на инструкциите, които Святият Дух е изговарял в моето сърце. Бог знае какво прави!

Четвъртият начин, по който сме водени, е това, което някои наричат зрелищни проявления на Святия Дух. В тази група можем да включим различните видове видения (духовни, трансове, открити), пророчества, сънища, свръхестествени случки и други.

Много често тези зрелищни проявления на Духа идват в комбинация с първите три начина на водителство, разгледани по-горе. Виждаме такива комбинации в току-що приведените примери от Деяния на Апостолите. В десета глава виждаме комбинация от откритото видение на Корнилий, транса на Петър, гласа на Святия Дух и пророкуването/говоренето на непознати езици от новоповярвалите езичници. В осма глава пък откриваме съчетание между думите на Духа към Филип и последвалото му свръхестествено преместване в пространството.

Аз също съм виждал подобни комбинации не един път и в моето служение.

Какво можем да направим, за да поставим себе си в позиция, в коята да разпознаем водителството на Духа?

Най-важната стъпка в тази насока е да изградим солидна основа в Словото на Бог, защото Святият Дух винаги ще ни води в съответствие с него. Колкото по-солидна е основата ни, толкова по-голяма е възможността на Духа да комуникира ясно с нас.

Също така нашето незабавно покорство към инструкциите Му ще увеличи потенциала ни да чуваме от Него. И не на последно място поддържането на чиста и чувствителна съвест би улеснило този процес.

За по-обстойно изследване на темата бих препоръчал книгата на Кенет Хегин How You Can be Led by the Spirit of God.

 

Сподели в