Грижи и безпокойства

Грижи и безпокойства

В края на месец август Америка беше шокирана от самоубийството на 30-годишния пастор на една от мега църквите в Калифорния. Като причина за случилото се беше посочена комбинация от безпокойства, страхове и грижи. Пасторът остави след себе си младата си жена и три малки деца.

Ако Бог позволи, ще адресирам темата за самоубийството сред християните в отделна статия. В настоящата искам да се фокусирам върху това как да се справим с гореспомената комбинация от грижи, безпокойства и страхове. Ако я игнорираме или не знаем как да ѝ се съпротивим, следващата трагедия е само въпрос на време. Желанието ми е да помогна на хората, които минават през такива или сходни проблеми, и да намалим броя на ненужните жертви в тази война.

От Библията, от историята и от личен опит знам, че такава победа е възможна и постижима. Дори в момента на писането на тази статия аз трябва да се справям с някои от най-големите предизвикателства в моя живот; в сърцето ми обаче няма безпокойство, грижа или страх (ако не се откажа, победата ми е гарантирана). Невинаги обаче е било така. Имало е моменти, в които съм се поддавал на тази несвята троица (страхът, грижите и безпокойството са трите лица на един и същи проблем – неверието) и съм плащал огромна цена.

Преди всичко трябва да осъзнаем сериозността на проблема. Истината е, че тази несвята троица отваря вратата за сатана да нахлуе в живота ни.

С дълбока скръб Йов констатира, че това, от което се е страхувал, е дошло в живота му.

Защото онова, от което се боях, ми се случи; и онова, от което треперех, се стовари върху мене.” (Йов 3:25)

В Книгата Притчи също е записан негативнният ефект на безпокойството:

Тъгата в сърцето на човека го сломява, а добрата дума му дава радост.” (Притчи 12:25)

Чрез устата на различни представители в Новия Завет Святият Дух ни заповяда да не се безпокоим и притесняваме за предизвикателствата на този свят.

Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото – от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат – не се трудят, нито предат;  но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или: Какво ще облечем? (защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.” (Матей 6:25-34)

и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.(1 Петър 5:7)

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.” (Филипяни 4:6-7)

Апостол Йоан пък разкрива невъзможността на любовта и страха да съществуват заедно, а след това посочва, че страхливите и невярващите (не хората със спорадични прояви на страх и неверие, а тези, които поради страх и неверие отказват да следват Христос) ще бъдат хвърлени в огненото езеро.

В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.” (1 Йоан 4:18)

„А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.” (Откровение 21:8)

Горните стихове идентифицират и няколко важни принципи относно това как да се справим със страха, грижите и безпокойството.

Първо, трябва да установим в сърцата си разбирането, че Бог е справедлив и праведен. Той няма да ни накара да направим нещо, за което Той вече не ни е дал способност. И ако Той заповядва „Не се безпокойте”, това означава, че НИЕ ИМАМЕ СПОСОБНОСТТА ДА НЕ СЕ БЕЗПОКОИМ!

Второ, трябва да откажем да третираме тази несвята триада просто като психологически феномен. Страхът, безпокойството и грижите се намират в директно противоречие със заповеди като „Не се бойте!” и „Не се безпокойте!” и това ги прави ГРЕХОВЕ. Те са също грехове и поради това, че не са продукт на вяра (Римляни 14:23).
Поради тези причини, ако ги разпознаем в себе си, трябва незабавно ДА СЕ ПОКАЕМ!

На трето място, в съзнателна и целенасочена молитва трябва да прехвърлим всичките си грижи на Господ ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ. Разбира се, грижи, страхове и безпокойства ще се опитат да се прикачат към нас и след това, но този първоначален и радикален акт на посвещение ще бъде предпоставката и за нашите последващи победи.

И не на последно място трябва да сме наясно, че изборът между вярата и страха е ВСЕКИДНЕВЕН. Исус ни е подсказал верния отговор – „Не бой се, само вярвай!” Ако решим в сърцата си да следваме вярата дори в лицето на най-осезаемия страх, ще можем уверено да кажем заедно с псалмиста:

„Когато съм уплашен, ще уповавам в Теб!”  (Псалм 56:3)

Сподели в