Имай вяра в Бога чрез взаимоотношение с Него

Имай вяра в Бога чрез взаимоотношение с Него

(Разговорите с Бог в края на посланието са лични, но те не са, за да стоят в тъмно, a за да излязат наяве.
Целта не е изява на човека, а на Божията любов в човека! Благословението от разговора с Бог може да бъде твое благословение, ако приемеш словото на този разговор за себе си лично! Ако приемеш разговора за свой личен, ще получиш свободата, която е дадена на онзи, който го е водил! Ако е дадено на него, ще бъде дадено и на теб, защото Бог го дарява даром на всеки, който го приема лично за себе си! Свобода от мисли, лишени от Божия мир, ще дойде на теб и ще почива на теб! Бъди благословен в мощното име на Исус Христос, нашия Господ и Бог, чрез силата на Святия Дух. Амин.)

Любовта е отдаване на почит!
Да почиташ е да обичаш!
Да обичаш е да се предадеш на Този, Когото обичаш!
Предаването е служение, а служението е любов, която се отказва от себе си, за да угажда на Онзи, Когото обича!
Любовта е почит към Онзи, на Когото я показваш!
Голямата почит е голяма любов, а голямата любов е голямо предаване!
А голямото предаване е голямо служение!
Искаш ли голямо служение, ще ти струва голямо предаване!
Голямото служение те води до голямо обрязване на сърцето от всички твои желания, които се съпротивляват на ОНЗИ, на КОГОТО служиш!
Съпротивата ти към Бога е признак на несъвършена любов към Него, която навлиза в съвършенство чрез предаване!
Предаването ти на Бога е служението ти!
А ти служиш на онзи, когото почиташ с любовта си!
Онова, което ти е мило на сърцето, това е, на което служиш!
Това е, което ти оценяваш и с твоята оценка му отдаваш почит!
Може да имаш мили на сърцето неща, свързани с Бога, които са станали ИДОЛИ в теб!
Като твоята Библия, твоето Служение, твоето Видение, твоето… твоето… твоето…
И всичко в центъра е свързано с твоето притежание, което ти е дарено от Бога, но не е БОГ и е застанало на място в теб, където не подобава да стои. Това е ИДОЛ, който БОГ ще събори, защото иска любовта на сърцето ти за СЕБЕ СИ!
Всички дарове от БОГА, които са ти дадени, са с цел да послужат на другите, не на теб самия!
Но самата себичност вътре в теб те води до отделяне от БОГА и търсене на БОГА с неправилно сърце!
На което сърце БОГ не отговаря!
Защото в това сърце има повече любов към притежания от този свят, отколкото към Него!
Затова си и беден сиромах, без да осъзнаваш, че всичко, което имаш, е без НЕГО!
Празнотата те води до търсене на пълнотата!
Ако си поставил служението си, видението си или неща със сантиментална стойност за теб в сърцето си, които не са бог, но са ти дадени от БОГА, ПОКАЙ СЕ, за да дойде тази НЕВЕРОЯТНА ЛИЧНОСТ върху теб – СВЯТИЯТ ДУХ, ГЛАСЪТ на ИСУС!
Ако си поставил семейство, братя, сестри, деца, майка, баща и всякакви хора на мястото, където би трябвало да е БОГ, ПОКАЙ СЕ и Го потърси, като оставиш всичко, което имаш! И ТОЙ ще те посети с любовта, с която си Го повикал!
Обичай хората и им отдавай почит с любовта, с която БОГ е почел теб!
Ние трябва да си отдаваме почит един на друг с любовта, с която БОГ ни възлюби!
И също така не трябва да изискваме почит от другите за себе си. Нито пък да даваме място на горчивина в себе си поради отношението на другите към нас!
Нека правим добро независимо какво ни правят другите!
Защото това е да почиташ БОГА и ближния си, както себе си – като гледаме на БОГА, а не на ближния си!
Почитай Бога с любовта си, поради жертвата, която Той е извършил за теб!
Той не пожали СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ, заради теб и мен!
С това Бог почете теб и мен!

Имай почит към Него поради любовта, с която те е повикал!
Бог не търси парите ти, Той търси сърцето ти и няма да пожали нито парите ти, нито каквото и да е, към което е прилепено сърцето ти вместо към Него, докато не те приближи до СЕБЕ СИ!
БОГ ще унищожи всичко, което обичаш вместо Него, просто защото те обича и не иска да те загуби в КРАЯ на ВРЕМЕТО!
Бог търси днес вниманието ти, и не за малко го търси, защото ВРЕМЕТО е БЛИЗКО!
Бог не иска да погинеш с онези неща, на които отдаваш вниманието си!
Той иска да отдели вниманието ти от тях, затова ТОЙ ТЕ ВИКА ДНЕС!
Не после, не утре, не следобед или довечера, а СЕГА!
Твоето време е кратко ТУК, не се свързвай с неща, които умират!
Защото с това, с което си свързан, с това ще живееш или умреш!
Ако то умира, умираш и ти!
Ако то живее, ще живееш и ти!
Важно е с какво си свързан!
Ако си свързан с БОГА, ще живееш; ако си свързан с онова, което умира, умираш и ти!
И не е просто да избереш БОГ с устата си, но да възлюбиш БОГ със сърцето си!
Но преди това устата ти трябва да практикува говорене, докато дойде действието на това говорене! А след като дойде действието, устата говори за извършеното от Бога!
Това е благодарение, което Му отдава Почит в Слава на Името Му!
Да обичаш Бога и да Го изразяваш с устата си е почит!
Казвай Му, че Го обичаш, преди да дойде действието на тази любов в теб!
Важно е устата ти да говори ЛЮБОВ към БОГА, докато дойдат в теб сърдечните изрази на тази ЛЮБОВ, която Му отдава ПОЧИТ с действието си!
Отдаването на почит към Бога е любов към ближния; и отдаването на почит към ближния е любов към Бога!

И тъй, когато си воден от любовта на Святия Дух, която те е превзела, ти вече не си сам, но ТОЙ е заедно с теб!
И в това единство със Святия Дух всичко, което правите заедно за твоя ближен, за Исус го правите!
Това, което Исус обича, го обичате и вие със Святия Дух!
Святият Дух ти помага да обичаш така, както Исус обича!
Святият Дух обича Исус и заради Исус прави всичко, което Отец иска!
И когато обичаш Исус, Отец обича теб и Святият Дух идва и прави обиталище в теб!
И когато ти търсиш Исус със сърцето си, Святият Дух ти помага да бъдеш чут от Отец!
Защото ТОЙ не чува никой друг освен ДУХА НА СИНА ИСУС ХРИСТОС, Който заедно, в единство с теб, прави добри неща на твоя ближен!
Любовта не прави зло на ближния.

Без СВЯТИЯ ДУХ не може да се направи нищо ДОБРО!
Без СВЯТИЯ ДУХ по никакъв начин не може да се отдаде ПОЧИТ на БОГА и на БЛИЖНИЯ!
СВЯТИЯТ ДУХ не прави добрите неща на хората, просто защото те са по-добри или по лоши, а защото ИСУС ГО ИЗПРАТИ на нас – днес чрез НЕГО да ОБИЧАМЕ и да отдаваме ПОЧИТ с тази ЛЮБОВ на всички човеци!

Но каква е клопката на дявола днес относно почитта?
Отговорът е човекоугодничество, а не богоугодничество!
СВЯТИЯТ ДУХ угажда на Бога за това, което е БОЖИЕ, а не човешко!
И Той угажда на Бога, служейки на хората в единство с нас!
Святият Дух ни води в Божиите цели, а не в човешките прищевки!

Целта на врага е Бог да бъде изместен от сърцата на хората с внимание към нещата от този свят!
И целта на това внимание е да подхрани желанието им към нещата от този свят с онази любов, която отдава почит на тях вместо на Бога!
Мнозина са излъгани от това!
Някой отдава почит на проблемите си, като ги прави в собствените си очи невъзможни за решаване!
И постоянното му говорене за проблемите го прави идолопоклонник!
Проблемът е в това, че гледаме на проблемите като на властни!
Третирай проблема като победен, гледайки на БОГА с ЛЮБОВ, която прави БОГА всичко, което ИМАШ!

ТАЗИ ТИ РАДОСТ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ТИ ОТНЕМЕ!

– О, но ние търсим добро сега, нали сме вярващи!
– Твоето добро не е ли ТОЙ! И гледайки на НЕГО, не си ли ти повече от ПОБЕДИТЕЛ!
Защо гледаш загубата и правиш ЗАГУБАТА твой ИДОЛ!
Исус отиде на кръста, за да гледаш Победата, а не загубата!
– Да, но аз си представях ПОБЕДАТА по друг начин, не чак такова разпъване на кръст.
– Приятелю, бъди готов с Любовта си към БОГА, която ГО прави всичко, което имаш, да носиш ТВОЯ КРЪСТ!
– Ами, аз не съм много сигурен дали това е Господ, Който ми отнема всичко, което имам.
– Въпросът е какво точно ти е отнето, ГОСПОД ли?
– Ами, аз не съм много сигурен, слушам проповеди за благоденствие и благоуспяване…
– Ами, и Бог не е много сигурен дали Го обичаш повече от твоите успехи!
Как Бог да провери колко много Го обичаш, като все още имаш много неща вместо НЕГО!
– Ами, аз обичам и Него, и тях – нали трябва да успяваме.
– Приятелю, Бог иска да провери Любовта ти към точно КОЙ УСПЕХ се стреми.
Успеха в това, че всичко е загуба, само познаването на НЕГО САМИЯ да придобия, или да спечеля целия СВЯТ и НЕГО да загубя!
Когато губиш всичко, което те връзва за този свят, не се сърди на БОГА, че ТОЙ те развързва от него, а бъди радостен!
На тази загуба не си струва да даваш внимание, защото имаш НЕГО!
Не превръщай в идол твоите успехи или провали!
Не плачи за идола си, това наранява Бога!

Почитта ти към БОГА е Любовта ти към Него!
Някои хора търсят почит от хора и падат ниско в очите на БОГА!
Избери Бог да те почете, а не човек!
Избери да бъдеш човек, който обича Исус!
Похвалата ти от човеци е отделяне от Бога!

Затова не можеш да служиш на двама господари и да имаш в сърцето си привързаност към две неща, които да почиташ еднакво с любовта си!
Едно нещо е потребно за човека, а не две!
Избери този по-добър ДЯЛ!
Делът Христос!
Делът на Мария!

Защото Господ Бог е Господ един. Да, той е триединен Бог в Отца, Сина Исуса Христа и Святия Дух в теб, но тримата са един Господ – Бог, Когото да почиташ с любовта си и да нямаш друг бог освен Него!

Самата почит е любов, която обрязва сърцето ти от желанията ти, които отдават почит на други господари, които ти цениш повече с любовта си!
Затова Господ Бог е Господ ревнив и Той търси изцяло разположено за Неговата Любов сърце!
Той няма да се задоволи да дели славата Си с другите неща, които ти обичаш в себе си повече от НЕГО!
Затова Той желае да обреже сърцето ти от всички твои желания, за да Му служиш!
И това обрязване е болезнено, защото има раздяла от нещата, с които си свързан, за да имаш ЕДИНСТВО С БОГА!
И тъй, колкото повече те боли, толкова по добре, защото ти умираш за своето си и Той започва да живее в теб!
Колкото повече се разделяш от нещата, които обичаш на този свят, толкова повече сърцето ти се приближава към НЕГО!
Обрязването на сърцето ти е отнемане на желанията ти, които не са към НЕГО, за да се привържеш към НЕГО!
И там, колкото повече търпиш раздяла от всичко заради НЕГО, просто защото Го обичаш, ти ставаш ЕДНО с НЕГО!

Там, по пътя на това ЕДИНСТВО с НЕГО, всеки твой дъх, който се предава, е отнемане на желанието към нещата, които не са ГОСПОД!
Твоето предаване на БОГ е твоето обрязване на сърцето!
Когато ти се примиряваш с Бога, тогава с всеки твой дъх Той отнема желанието на сърцето ти за всяко нещо, което отделя вниманието ти от НЕГОВАТА ЛЮБОВ!
Тогава ЛЮБОВТА те смалява и те прави способен да виждаш простичките неща като значими!
ЛЮБОВТА не се покланя на действието на думите, но на ОНЗИ, КОЙТО ги дава!
ЛЮБОВТА не се покланя на проявлението, но на ОНЗИ, КОЙТО го прави!

Когато приемеш Святия Дух за Твоя Татко и душата ти започне да Го нарича ТАТКО…

Тогава познаваш любовта!
Тогава думата ТАТКО добива дълбок смисъл за теб. И тази дума на близост става живот в теб!
Тази голяма дума…
– ТАТКО, МОЯТ ТАТКО! – говори духът на сърцето ти.
И там, съвсем незабележимо, ако се заслушаш, ще чуеш моменталния отговор на Святия Дух в твоето съзнание:
Моето, Моето момче! Ти си Моят възлюбен син, обичам те!
О, тази любов е толкова голяма, че превзема цялото ти внимание!
Тогава сълзи почват да се стичат по теб и духът на сърцето ти по-силно вика:
– Татко, моят Татко! Татко, обичам Те! Татко, Ти си всичко за мен!

Душата ти стене и вика към твоя Бог:
– Татко, Татко, моят Татко…. О, моят Татко! Обичам Те, Татко, обичам те!
И докато стенеш с дълбоки вътрешни чувства на обич към твоя Бог, ще чуеш Духа да ти шепти в ехото на твоето стенание, в края на твоя собствен глас, който кънти и заглъхва вътре в теб с утехата на Неговата мисъл в твоето съзнание:
Моето, Моето момче! Ти си Моят възлюбен син, обичам те!
Сърцето ти отново вика:
– Татко, Татко! Моят Татко! Татко, обичам Те! Татко, обичам Те…
Сърцето ти трепти по твоя Бог и плаче, и хлипа, и ридае, а Духът отново довежда душата ти в покой!
И там в Неговата почивка отново идват мисли до твоето съзнание, които Духът ти дава, за да познаеш Неговото помазание:
„И понеже си син, Бог изпрати в сърцето ти Духа на Сина Си, Който вика АВВА, ОТЧЕ… Който вика ТАТКО.“ (Галатяни 4:6)
Сълзи на благодарност се стичат по теб, спомени превземат ума ти, които казват – аз съм син, аз съм син на Баща си, чрез Духа аз съм син на Баща си!
– Татко, обичам Те! Моят Татко, моят Татко, Таткооо…
Отново чуваш кънтежа на Неговия шепот в теб, който ти отговаря с ехото на твоето стенание:
Моооето, Моето момче, обиииичам тееее…
Хълцаш и хлипаш като малко дете и не можеш да се утешиш, но кънтежът на Неговите думи кара душата ти да заглъхне в Неговия покой!
И там, в покоя на душата ти, Духът отново идва със спомени до теб:
„Така самият Дух свидетелства на твоя дух, че ти си Божие дете.“ (Римляни 8:16)
– Татко, Татко! Моят Татко…
Душата ти стене и вика отново към твоя Бог:
– Обичам Те! Татко, обичам Те! Святи Душе, любов на моето сърце, обичам Те! Прости ми, че се отдалечавах със сърцето си. Татко, обичам Те! Татко, Ти си всичко за мен…
И чуваш отново как кънтят в теб думите:
Моето, Моето момче! Ти си Моето момче, обичам те, сине Мой, не се отдалечавай повече от Мен. Искам да споделя света с теб, Моето, Моето момче. Ти си Моето момче. Обичам те, толкова много те обичам, че за теб ще разменя народи. Ти си всичко за Мен, не се отдалечавай от Мен, синe Мой, сине Мой, обичам те.
– Татко, любов моя, тук съм! Тук съм, Приятелю мой! Тук съм, Татко, тук съм, не си отивай от мен, обичам Те, Ти си всичко за мен, отказвам се от всичко само за миг с Теб по любовта си. Боже, Татко мой, Ти си всичко за мен, Ти си всичко за мен.
Тази любов никога няма да пропадне, сине Мой. Всичко, което те отделя от Мен, ще изчезне. Още малко време и светът ще разбере, че не може без Мен. Ето, изпращам те. Кажи на света, сине мой, че го обичам така, както теб, и за него размених Собствения Си живот!
Кажи на света, сине мой, кажи на света, че АЗ СЪМ ЛЮБОВ, която чака да й обърнат ВНИМАНИЕ!
АЗ СЪМ ЛЮБОВ, която казва: ЕЛА, ЖЕЛАЯ ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО ВНИМАНИЕТО ТИ!
Аз знам как да се отнасям с децата Си. АЗ СЪМ ЛЮБОВ, която стене с дълбоки вътрешни чувства, които казват ОБИЧАМ ТЕ, ТИ СИ МОЕТО ДЕТЕ! Аз не съм далечен, но близък, не съм непознат, но напълно познат вътре в теб. Аз съм теб и изразявам Себе Си чрез теб, но невинаги си Ме разпознавал. Когато си имал успех в нещо добро, Аз съм го давал, но ти си си приписвал тези успехи за твои и си Ме затруднявал в това да ти стана познат.
Сине мой, сине мой, Аз, Аз съм Този, Който е толкова близо до теб и те кани всеки ден да Му обърнеш внимание!

Копнея за твоето внимание сине мой!
Затова те умолявам, не Ме търси между непознатите и далечните за твоя ум свръхестествени проявления, спомни си времето, когато стенеше и плачеше в болката си и съвсем естествено Аз идвах и те утешавах с мисли на мир и живот!
Ти търсеше гласове, търсеше проявления, когато Аз бях толкова близо до теб, сине мой. Общувах с теб по любовта Си, с мисли вътре в теб за Мен самия, но много често ти Ме отхвърляше и смяташе, че си въобразяваш!
Идвах при тебе с мир, когато беше отчаян и нямаше никаква надежда, но ти считаше този мир за нещо обикновено, което се проявява след сълзи!
Мислеше, че тази умора е от многото ти плачене, и много често Ме отблъскваше от себе си, защото имаше други очаквания за Мен в свръхестественото, докато Аз съм съвсем естествен и идвам в естественото, но не тъй, щото да се забелязвам!
Търсеше ме в непознатото, когато Аз съм съвсем познат за теб в неочакваното!
И ето Ме, сине, тук съм, и АЗ СЪМ ЛЮБОВ!
Можеш ли да Ми покажеш Любовта, сине мой?
Можеш ли да кажеш „Ето, тук е“, или „Ето, там е“?
Но тя не е нито там, нито тук, сине мой, тя е вътре в теб!
И това съм Аз, Който общувам с теб!
Мир имай и продължавай да се предаваш на любовта Ми, която движи живота в теб, сине мой!
Обичам те, сине мой, ти си всичко за Мен! Ти си всичко, които Аз имам. Следвай Ме. Следвай Ме. Следвай Любовта Ми. Аз и ти завинаги заедно, сине мой.  Обичам те! – Святият Дух.

Сподели в