Изцеление за наранените, свобода за пленниците

Изцеление за наранените, свобода за пленниците

Травми и пленничество могат да сполетят всекиго от воините в Христовата армия независимо от неговата позиция – в петкратното служение или не. Понякога в ревността си да служим на Господ ние поемаме и носим товари, които не са предназначени за нас. Друг път битката е толкова жестока, че биваме ранени. Има проповедници, които лансират „евангелието на лекотата“ и „християнство без усилия“, но това просто не е истина.

Апостол Павел свидетелства за своя съработник Епафродит, че поради неговата интензивна работа за Христос той се разболял и почти щял да умре (Филипини 2:25-30).

В началото на XX век за период от пет години Джон Лейк установява около петстотин църкви в Южна Африка и обгрижва над сто хиляди новоповярвали. Тези резултати обаче имат висока цена – здравето на Лейк се срива и в продължение на няколко години той е извън служение.

За жалост аз трябваше да науча този урок от личен опит. В продължение на десет години работех за една от т.нар. „мега църкви“ в Атланта, като паралелно с това развивах различните аспекти на служението, за което бях призован: пишех книги, водех телевизионно шоу, пастирувах, евангелизирах, превеждах християнски материали… Бог ми даде възможност да достигна с Евангелието до милиони хора буквално от всяка страна по света – нещо, за което мечтаех! В един момент обаче тялото ми не издържа на това бясно темпо и се появиха сериозни здравословни проблеми, което доведе служението ми до почти пълен стоп. Знам също, че много други мъже и жени на Бог са преминали или преминават през подобни ситуации.

Сега добрите новини: Бог все още изцелява! Той казва в Еремия 30:17:

„Аз ще възстановя здравето ти и ще изцеля раните ти.“

Процесът може да отнеме известно време; може да се наложи да намалим скоростта или дори да трябва да седнем на скамейката за малко, но Той НЕМИНУЕМО ще ни изцели, ако Му позволим! Историята на Епафродит не свършва с болестта му. Бог му показа милост и го възстанови. Историята на Джон Лейк не свършва с разбитото му здраве. Той е възстановен и организира т.нар. „стаи на изцеление“, в които има над сто хиляди документирани изцелителни чудеса! ТВОЯТА ИСТОРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СВЪРШВА ДОТУК!

В един от най-тежките периоди на битката за моето здраве Святият Дух, нашият безценен Утешител, ми даде следния сън:

Намирах се в някакъв затвор (болестта те прави пленник). Другите затворници бяха от всякакви религии, раси и националности. Въпреки че знаех, че не съм направил нищо незаконно, аз постепенно започнах да приемам положението си за нормално и да се адаптирам към дневния режим. Изведнъж един от затворниците се приближи до мен и каза: „Ти не трябва да си тук! Ти не си извършил нищо нередно, само си се конфронтирал с лукавия!“ Тогава ми „светна“: „Аз трябва да изискам правата си!“ Въпреки че ги знаех, аз осъзнах, че ми трябва добър адвокат, който да ми помогне с тяхното упражняване.

В този момент бях събуден от Святия Дух, Който нежно прошепна в сърцето ми: „Възползвай се от услугите Ми!“ Изведнъж всички парчета от пъзела си дойдоха на мястото и аз осъзнах следното:

  1. Святият Дух е моят АДВОКАТ (Йоан 14:26).
  2. ПРАВАТА МИ са записани в Новия Завет, подпечатан с кръвта на Исус (Евреи 9:15).
  3. Бог Отец е СЪДИЯТА, Който гарантира съблюдаването на правата ми и осигурява бърз и справедлив процес (Лука 18:8).
  4. За вярващите болестта е НЕПРАВОМЕРНО ЗАДЪРЖАНЕ (1 Петър 2:24).
  5. Сатана е ПРОКУРОРЪТ (Откровение 12:10).
  6. Аз го побеждавам, бидейки СВИДЕТЕЛ за това, какво кръвта на Агнето е направила за мен (Откровение 12:11).
  7. Най-бързият начин да излезеш от пленничество е ДА ПОКАЖЕШ МИЛОСТ към някой друг (Йов 42:10).
  8. НЕПРОСТИТЕЛНОСТТА ще те държи в този затвор (Матей 18:21-35).
  9. След освобождаването ми аз съм длъжен да се върна обратно и ДА ОСВОБОДЯ тези, които желаят да бъдат свободни (2 Коринтяни 1:4).

Някой може би ще попита как е завършила моята история. Отговорът е: Тя не е завършила. Още се пише (твоята също). Въпреки че все още трябва да се справям с някои от симптомите на болестта, която Сатана иска да ми натрапи, аз отново съм в служение, по-ефективен от всякога – въоръжен до зъби „десперадо“, атакуващ царството на тъмнината при всяка възможност! Божията сила се проявява мощно в моята слабост, която неминуемо ще изчезне напълно!

Както казва един мой приятел от специалните части на Американския флот: „Това, което не ме е убило, по-добре да започва да бяга!“

СЛАВА ДА БЪДЕ НА ИМЕТО НА ИСУС ЗАВИНАГИ!

Сподели в