Изкушенията на Сатана

Изкушенията на Сатана

„Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Теб; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о̀ камък крака Си.“ Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“ Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза: Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“ Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.“ (Матей 4:1-11)

Замисляли ли сте се някога колко нелогичен е този стих? Замислете се, ако тръгнете да изкушавате някого, не би ли трябвало да го заведете на място, където има изобилие от нещото, с което искате да го изкушите?

Ако искате да изкушите човек с парти, бихте му предложили много пари. До такава степен, че да не може да устои. Едва ли бихте му подали портфейл с 5 лв. вътре. Този стих разкрива истината за начина, по който ни изкушава сатана. Той  ни завежда на място, където няма нищо за нас, но го представя като изобилие. Светът ни предлага неща, които изглеждат примамливи, а зад фасадата им се крие само смърт. Било то физическа, духовна…

Светът ти предлага дискотеки – за забавление, разпускане. Обаче силата на музиката и децибелите, с които се слуша музиката там, повреждат слуха. Ако направите проучване при музиканти с по-дълъг опит на сцената, ще установите, че всички имат проблеми със слуха. Да не говорим за типа музика, която се слуша, за предлаганите наркотици, алкохол, проститутки.

Светът ти предлага компютри. Удобни интелигентни машини, които помагат за много дейности. Но дългото стоене пред тях уврежда очи, гръбнак… Да не говорим за порнографските сайтове, игрите с насилие… Светът ти предлага коли – бързи, удобни, но всеки път, когато сядаш зад волана, поемаш риск за живота си, за близките, които са с теб, за околните.

Това е един от начините, по който изкушава сатана – да те заведе на място, където няма нищо добро, но е примамливо.

Другия начин, по-който изкушава, е като вкарва съмнение дали наистина си Божие дете и Негов син:

„И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.“ (Матей 4:3)

„Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Теб; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о̀ камък крака Си.“ (Матей 4:6)

Той ще те в постави ситуация, която да те накара да се запиташ: „Аз Божий син ли съм, Бог наистина ли е с мен?“

Сред основните неща на изкушение е храната, другото е съмнението.

Библията ни казва, че Исус е бил изпитан във всичко, но конкретно тук са представени само част от нещата, с които сатана е изкушавал Исус.

Често той ще те атакува с мисли на съмнение, когато нямаш отговор на молитва. Затова е добре да сме се укрепили здраво в Божието Слово и да познаваме добре характера на нашия Баща, защото е писано:

Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.“ (Исая 55:9)

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)

Дори тези два стиха са достатъчни, за да сме спокойни, че щом няма отговор на молитва, Бог е преценил, че така е най-добре за нас.

И третия важен аспект, в който сатана ще се опита да ни изкушава, е славата:

„Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза: Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.“ (Матей 4:8)

Обърнете внимание – Сатана ще ви даде слава само при условие да му се поклониш или с други думи – да продадеш душата си.

Важно е да знаем, че славата е създадена само и единствено за Бог! Затова Библията ни учи да отдаваме и да препращаме славата към Него. Защото славата ни убива, свидетели сме на не малко известни хора, които поемат по пътя на наркотиците, алкохола и стигат до самоубийства заради невъзможността да издържат тежестта на славата.

Нашата сила като християни не е в славата, а в радостта! Нашата сила не е в славата, а в смирението и служението към Бог! Нашата сила не е в славата, а в покорството!

Сподели в