Използвайте всяко оръжие от Божия арсенал

Използвайте всяко оръжие от Божия арсенал

Сутринта на 20 април 2020г. имах сън, за който вярвам, че ми бе даден от Святия Дух като илюстрация на определени библейски истини.

В този сън аз сякаш се намирах в родния си град Самоков, където, накуцвайки (нуждаех се от изцеление), пресичах един от мостовете над река Искър. За моя голяма изненада, от другата страна на реката се натъкнах на един от любимите ми американски проповедници. Атмосферата около него излъчваше боеготовност (след съня Святият Дух ми даде разбирането, че тази милитаристична обстановка е отражение на нещо, което бях чул този проповедник да казва преди време – „В Новия завет изцелението не е награда за добро поведение, а духовно воюване, т.е. налагане на Божията воля над царството на тъмнината.”).

Аз бях приятно изненадан, че виждам този човек, и докато се двоумях дали да му задам някои въпроси, или да поискам да се моли за мен, той се приближи към мен и ме прегърна. Знаех, че чрез тази прегръдка изцелителната сила и животът на Бог трябваше да преминат от него в мен.

Не след дълго продължих по пътя си и стигнах до жилището на мой познат, бивш военнослужещ, когото не бях виждал от години. Бях с впечатлението, че съм оставил при него един пистолет за съхранение. Тъй като не се бяхме виждали дълги години, се чудех дали моят познат изобщо ще ме познае. Това не се оказа проблем, но той ми каза, че пистолетът не е при него,  а при моя баща (моят баща също е бивш военнослужещ).

По-късно Святият Дух ми показа символиката на този епизод. Пистолетът бе символ на Божията сила и Неговото всеоръжие (Ефесяни 6:10-20) Моят познат, чиято фамилия е производна от позиция от църковния клир, представляваше мъртвата религия, лишена от сила (2 Тимотей 3-5). Моят физически баща символизираше Бог Отец, в Когото единствено може да се намери истинската сила.

В последния епизод от съня се намерих в двора на нещо, което приличаше на затворнически лагер. Аз и множество други бяхме сред пленените от врага. Погледите и на пленените, и на надзирателите бяха насочени някъде в далечината, извън лагера, откъдето се очакваше нашите сили да атакуват. И наистина, атаката започна моментално.

Облаци от стрели с големината на малки копия полетяха към лагера. Отначало те падаха отвъд оградата, но след това започнаха да покриват с изключителна методичност и прецизност всеки квадратен метър от двора. В живота си не бях виждал подобна картина! Опитах да се скрия зад едни малки дървета, но стрелите/копията се насочиха и към моята позиция, помитайки всичко пред себе си. Опитах се да избягам от канонадата, когато осъзнах, че няма къде да се скрия. В този момент една от стрелите удари крака, с който накуцвах в началото… Тогава се събудих и не след дълго Святият Дух ми разясни значението на сцената.

Облакът от стрели/копия представляваше една част от Божието всеоръжие, която мнозина пропускат при тяхното изследване на горепосочения пасаж от 6-та глава на посланието до Ефесяните – молитвата, и в частност ходатайствената молитва на непознати езици в Святия Дух (Ефесяни 6:18-20). Точността на тази молитва беше поразителна, а силата ѝ опустошителна – никакво дело на врага не можеше да убегне от обхвата ѝ или да устои пред нея. Изключителната ѝ ефективност се дължи на факта, че при този вид молитва самият Божи Дух ходатайства чрез нас (вижте статията „Всички неща съдействат за наше добро?”). Неслучайно апостол Павел желаеше светиите в Ефес, а и на други места, да се молят усърдно за него.

Колкото до мен, чрез този сън аз получих още по-дълбоко откровение за важността да използваме Божието всеоръжие, и по-специално опустошаващата враговете ни ходатайствена молитва (Яков 5:13-18)! Искрено се надявам това да е и случаят с теб. От нас зависи установяването на Божията воля на Земята!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в