Израстване в Бога и истинската победа над врага (11) – Физическото тяло

Израстване в Бога и истинската победа над врага (11) –  Физическото тяло

В предната статия от тази поредица положихме основата за термина „плътта“. В тази част ще разгледаме плътта дефинирана като физическото ни тяло и неговото отношение към духовния растеж.

Някои течения проповядват, че само втората дефиниция на плътта – наклонностите в нас, които са в конфликт с Божията воля и Неговия морален стандарт – има отношение към нашето освещение, защото тялото е добро, понеже е създадено от Бога, а и след спасението става храм на Святия Дух. Тези твърдения за физическото тяло са верни, но умозаключението относно неговото отношение към освещението, което е направено на базата на тях, не е коректно. Бог действително е създал телата ни добри – нашите органи, начинът, по който различните системи в организма ни функционират са нищо по-малко от чудо и всеки детайл от нашето тяло е уникално произведение на най-изкусния Творец! Но телата ни могат да бъдат употребени както за прослава на Бога като „оръдия на правдата“, така и в полза на тъмнината – „оръдия на неправдата“ (Римляни 6:13). Не само в душата ни – в нашия ум, в нашите чувства и в нашата воля – могат да възникнат желания, които са противни на Божията праведност, защото тялото е описано като нещо, което има свои собствени желания:

„И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти.“ (Римляни 6:12)

Поради този факт апостол Павел ни наставлява: „умъртвете природните си части, които действат за земята“ (Колосяни 3:5). Физическото тяло има не само отношение към нашето освещение – те са пряко свързани:

„Защото както предоставяхте телесните си части за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предоставете частите си като слуги на правдата, която докарва святост.“ (Римляни 6:19)

Този стих разкрива заблудата във вярването, че святостта се проявява, когато спрем да вършим грехове. Това е само стъпка към святостта. Истинската святост е проявлението на Самия Бог в живота ни, когато ние предаваме себе си на Него като „слуги на правдата“ – хора, които вършат Неговата праведна воля. Отричането от греха е признак на спасението ни и съзнателното ни връщане към живот в грях е фактическото ни отказване от спасението, което Исус предлага, както статията „Веднъж спасен, завинаги спасен?“ ясно показва.

Както видяхме, не само падналата човешка плът има отношение към освещението – физическото тяло също може да бъде пречка за духовния ни растеж. Преди да насочим вниманието си към плътта като наклонностите в нас, които са в разрез с Божия морален стандарт, ще разгледаме две области, в които се вижда връзката между двете дефиниции на понятието „плът“ – между тялото и падналата човешка природа. Първото от тях е в областта на храненето, която ще разгледаме в следващата статия.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в