Израстване в Бога и истинската победа над врага (7) – Първото оръжие против любовта към „света“

Израстване в Бога и истинската победа над врага (7) – Първото оръжие против любовта към „света“

В предишната част от настоящата поредица разгледахме темата за „света“ и нашия живот в него. В следващите части ще разгледаме три основни начина, по които можем да се предпазим от любовта към света, като в настоящата статия ще се фокусираме върху първия и най-основен от тях.

Както видяхме, антитезата на любовта към света е любовта към Бога (1 Йоаново 2:15), затова колкото повече израстваме в любов към Бога, толкова повече ще намалява любовта ни към света. Любовта към Бога расте право пропорционално с израстването ни в познание на Него и преживяването на живота, който Той има за нас. В Евреи четем за съпричастността на Святия Дух и за „вкусването“ от „небесния дар“, „от доброто Божие слово и от силите на бъдещия век“ (Евр. 6:4-5), които са несравнимо по-превъзходни от всичко, което настоящият век би могъл да ни предложи.

Когато постоянстваме в дисциплините, които допринасят за духовен растеж, близостта, която изграждаме с Бога посредством тези дисциплини, повлиява върху душата ни по такъв начин, че умът, чувствата и волята ни стават все по-съобразни с тези на Господ Исус. Така все повече мислим, чувстваме и искаме това, което е угодно на Бога и съответно все повече обичаме Бога по начина, по който Той дефинира любовта към Него – доверяваме се и уповаваме на Неговия Син (1 Йоаново 3:23) и пазим Неговите заповеди (1 Йоаново 5:3). Тази любов към Бога – единствената истинна любов към Бога – има за свой плод любов към ближния, която е главното доказателство, че сме познали Божията любов (1 Йоаново 4:7-8).

Когато израстваме в любов към Бога, съвсем естествено ще започнем да се вълнуваме от това как можем да Му служим, докато сме на тази земя. Именно в този контекст Исус предупреждава:

„Не можете да слугувате на Бога и на мамона!“ (Мат. 7:24)

В продължението на този пасаж Господ посочва, че безпокойството и грижите за земното – набавянето на нужното за физическото ни оцеляване – е пречка за нашето духовно израстване. Исус посочва, че когато насочваме усилията си към Божието царство и неговите цели, ще бъдем свободни от грижите за земния ни живот, като Господ сам ще се погрижи нашите физически нужди да бъдат снабдени. Ако обаче допуснем грижите за земното и угаждането на плътта да ни ръководят, Господ ни предупреждава, че дори Господният ден може да ни изненада, както ще бъде изненада за невярващите (Лука 21:34-35). Но Писанията ни обещават, че ако ходим в светлината, дори да не знаем точния ден или час на Господнето завръщане (Мат. 24:36), денят Му няма да ни изненада „като крадец“ (1 Сол. 5:5).

В следващата част насочваме вниманието си върху втория начин, по който можем да се предпазим от любовта към света.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в