Израстване в Бога и истинската победа над врага (8) – Как ни привлича „светът“?

Израстване в Бога и истинската победа над врага (8) –  Как ни привлича „светът“?

В миналата част разгледахме най-добрия начин, по който можем да се предпазим от любовта към света. В тази статия ще разгледаме втория –разбиране относно начинът, по който светът ни привлича.

Това, което най-много привлича душата към света, е фактът, че той ѝ обещава насищане. Радости, удоволствия, вълнения, успехи, опитности, развитие, усещане за стойност… Тук не говорим за грях или за морални компромиси. Има многобройни негреховни източници на наслада за душата в света, като например семейството, приятелите, литературата, изкуството, музиката, образованието, професионалното развитие. Затова един християнин може съвсем спокойно да живее живот, воден от Божиите принципи и стандарти, и въпреки това душата му да обича света.

Един от начините, по който можем да се справим с любовта към света, породена от удоволствията, които той предлага, е разбирането, че тези удоволствия са преходни, защото „светът преминава“ (1 Йоаново 2:17). Един ден „земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат“ (2 Петрово 3:10). Но дори да не бъдем свидетели на края на века, докато сме още на Земята, ние трябва да имаме трезво съзнание за преходността на насладите, които светът предлага.

И най-добрите семейства могат да претърпят срив във взаимоотношенията; и най-добрите приятели могат да ни разочароват; децата ни един ден ще пораснат и ще напуснат дома; работата ни може да бъде повлияна от икономически промени в страната… А дори и всичко това да не се случи и да живеем в безгрижие и успехи, никой не може да гарантира колко време ще продължи животът ни на Земята, независимо какво проповядват някои школи. В този контекст можем да си припомним притчата на Исус за богаташа, който казва на душата си: „Душо, имаш много блага, натрупани за много години“, на когото Господ казва: „Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата…“ (Лука 12:16-21). Същото предупреждение четем и в Яков 4:13-15, където апостолът ни съветва:

„…вие трябва да казвате: Ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.“ (Яков 4:15)

В следващата статия ще разгледаме третия начин, по който можем да противостоим на любовта към света.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в