Как да предпазим вярата си от провал

Как да предпазим вярата си от провал

„[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра (да не се провали)…“
Лука 22:31-32

Интересно е, че след като вече беше сменил името на Симон на „петрос“ (камък), Исус се обърна към него по начин, осветляващ нестабилността на вярата му, респективно на падналата човешка природа.
Това не беше първият път, когато вярата на Петър щеше да срещне колебание. Преди това той беше ходил по водата, както Господаря си, и почти беше потънал, след като беше свалил очите си от Него. Исус го беше смъмрил за това, че вярата му се бе изразила само в краткотраен изблик (Матей 14:22-31).

Много християни мислят, че всичко, от което се нуждаят, е вяра и че тя не може да се провали. Петър доби друго разбиране. Затова и каза във второто си послание, че само ако прибавим определени качества (духовни сили) към вярата си, тогава тя няма да се провали (2 Петрово 1:5-11).

Другите новозаветни автори също правят подобни твърдения. Яков пише, че вярата трябва „да ангажира“ търпението, за да е успешна (Яков 1:2-4). Авторът на Посланието до евреите посочва, че чрез вяра и търпение наследяваме обещанията от Бог (Евреи 6:12). В Посланието до галатяните Павел казва, че вярата работи чрез любов (Галатяни 5:6).

Някои преводи на 1 Тимотей 1:19 говорят за вяра, „претърпяла корабокрушение“. Колкото и невероятно да звучи, вярата на Исус също можеше да се провали. Да, Той беше Бог, дошъл в плът, но Той избра да остави Своята божествена сила настрана, да се оприличи във всичко на човек и да бъде изкушен във всяко нещо като нас (Филипяни 2:6-8). Затова и в молитвената агония в Гетсимания вярата на Исус трябваше да бъде подкрепена от ангел, който несъмнено носеше окуражителни думи от престола на Бог (Лука 22:43).

Библията казва, че Исус ходатайства за нас и до днес (Евреи 7:25). За какво се моли Той, седящ от дясната страна на Отец? Спасението беше напълно завършено на кръста. Без да съм догматичен в предположението си, мисля, че Той ходатайства за нас по начина, по който го направи за Петър – да не се провали вярата ни! Йоан посочва неколкократно в първото си послание, че нашата ВЯРА (в това, което Исус направи на кръста) Е ПОБЕДАТА! Единственият начин Сатана да ни спре е да ни изкара от вярата! Така че нашето твърдо стоене в нея трябва да е предметът на Христовото ходатайство!

Апостол Павел описва различни ситуации, в които всяка надежда за избавление за него и съработниците му е била изгубена. Когато е изглеждало, че вярата им се е провалила, Бог се е намесвал чудотворно!

Може би днес ти си в ситуация, в която изглежда сякаш вярата ти не работи. Дерзай! Исус се моли вярата ти да не се провали! Колкото и да е болезнено, не се предавай! Уповавай се на Бог и ще видиш Неговото спасение!

Сподели в