Как да разпознаем Святия Дух

Как да разпознаем Святия Дух
от

Всички сме чували как хора, които са били свидетели на чудо или на някакво свръхестествено проявление, го описват с фрази като: „Святият Дух се движи в това събрание“ или „Святият Дух прави нещо в тази църква“, или „Святият Дух се изля там“. Но това, че има проявление, означава ли, че то е „от Святия Дух“?

Някой би попитал: „Но как е възможно да се случи чудо без Святия Дух?“ Хората, които задават този въпрос, или никога не са имали досег с окултизма, или са забравили това свое преживяване. За съжаление не би било преувеличено, ако кажем, че всеки втори българин поне веднъж в живота си е бил „на врачка“. Защо ли? Защото там се случват „чудеса“ – изцеления, разрешаване на финансови проблеми, „пророчества“… Всичко това „от Святия Дух“ ли е? Не, разбира се. Защо? Някой би отговорил: „Защото те са врачки, а не християни.“ Този отговор звучи много правдоподобно и логично. Да изглежда правдоподобно и да звучи логично са двете жизненоважни съставки на една качествена заблуда. (Заблудата е заблуда, защото прилича на истината, а заблуденият не знае, че е заблуден, иначе не би бил заблуден.) Библията ни предупреждава да не разчитаме на нашия разум (Притчи 3:5).

Никъде в Словото не пише, че щом някой е християнин, то свръхестествените неща, които му се случват или се проявяват чрез него, са „от Святия Дух“. Когато апостолите искаха да извикат огън от небето върху самарянското село, Исус им каза, че не знаят на какъв дух са (Лука 9:52-55). Дори след като учениците на Исус бяха изпълнени със Святия Дух в деня на Петдесятница, апостол Петър (водачът на ранната църква) бе повлиян от друг дух и се поддаде на лицемерие и законничество, така че се наложи да бъде смъмрен от апостол Павел (Галатяни 2:11-13). Следователно това, че дадено проявление се случва чрез християнин, не гарантира, че то е от Святия Дух.

Има схващане, че можем да разберем дали дадено проявление е от Святия Дух, ако подобно проявление е описано в Библията – ако има „Библейски прецедент“. Но ако следваме тази логика, тогава обещанието на Исус, че тези, които вярват в Него, ще вършат по-големи дела, става неизпълнимо. А и врачките вършат „чудеса“, подобни на библейските.

Тогава как можем да разберем, че духът, който се проявява на дадено място или чрез даден човек, е Святият Дух? В Псалми четем:

„Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“
(Псалми 119:105)

В Своята първосвещеническа молитва Исус моли Бащата:

„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.“
(Йоан 17:17)

Писаното Слово е нашият светилник, виделина и истина и именно Словото ни казва ясно как да разпознаваме Святия Дух! В Евангелие от Йоан четем какво Исус казва за Святия Дух:

„Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.“
(Йоан 16:14)

Това е най-важната характеристика на Святия Дух: Той прославя Исус. Да, Той изцелява. Да, Той разкрива скрити или бъдещи неща (пророчества). Да, Той може да върши чудеса и знамения. Но това и духовете на врачките го могат.

Святият Дух разкрива, издига и прославя Исус. Когато Святият Дух се прояви на дадено място, хората виждат славата и величието на Исус – САМО на Исус. Когато Святият Дух се излее в едно събрание, хората си тръгват оттам с по-ясно съзнание за величието и превъзходството на Христос. Когато Святият Дух се прояви, хората напълно изгубват поглед и съзнание за Неговите „инструменти“ или „проводници“ – служителите, чрез които Той се е проявил. Никой не разказва за тези събрания с фрази от типа: „Апостол еди-кой си направи това“ или „Пророк еди-кой си каза друго“. В умовете и сърцата на хората, които са присъствали, остава САМО ЕДНО ИМЕ – името, което Святият Дух е издигнал и прославил. Святият Дух е наречен Духът на Истината и Той ни прави способни да възприемем реалността – че Творението, видимо или невидимо, има само Един Център, около Който всичко се върти и гравитира – Исус Христос. Единственият. Неповторимият. Превъзходният.

Сподели в