Какво е любовта

Какво е любовта

Веднъж Святият Дух ми постави задача – да взема известните библейски стихове за любовта от 1 Коринтяни 13:4-7 и да намеря в тълковния речник определението на всяка от думите. Трябваше също така да извадя всички синоними на тези определения и след това да разширя стиховете с тях. Святият Дух искаше да разсъждавам върху тези синоними, за да получа по-задълбочено разбиране какво е любовта. Ето какво се получи:

Любовта е дълготърпелива (спокойна, кротка, тиха, мирна, смирена, сдържана, несмутима) и е милостива (блага, състрадателна, отзивчива, снизходителна, доброжелателна, благосклонна, отстъпчива), любовта не завижда (злобее, злорадства, зложелателства); любовта не се превъзнася, не се гордее (надменничи, високомерства), не безобразничи (безсрамничи, нахалства, наглее, проявява дебелоочие), не търси своето (личното, частното, субективното, индивидуалното), не се раздразнява (тревожи, ядосва, нервира, сърди, разпалва, намусва, обижда), не държи сметка за зло (злочестина, несполука, поразия, покруса, гибел), не се радва на неправдата (несправедливостта, беззаконието, неравенството, произвола, престъплението, злодеянието), а се радва заедно с истината (правотата, правдивостта, законността, справедливостта), на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи (изтрайва, понася, издържа, претърпява, преживява, носи, устоява).

1 Коринтяни 13:4-7

Вярвам, че всеки, който отдели време и се задълбочи да размишлява върху всеки допълнителен синоним на основната дума, ще се изуми каква власт е любовта.

Сподели в