Какво се случва със света и кой точно е виновен?

Какво се случва със света и кой точно е виновен?

Големият немски реформатор Мартин Лутер изказва мнението, че двете най-големи пречки за разпространение на Евангелието са войната и бедността. Наблюдавайки конфликта в Украйна и икономическите последици от „локдауните” по време на Ковид пандемията, ще ни трудно да не се съгласим. За съжаление, ние често се опитваме да персонифицираме злото и просто да го сведем до човешките образи, представени ни от медийните пропагандатори. Правейки това, ние игнорираме едно фундаментално библейско наставление:

„… нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.” (Еф. 6:12)

Да, има тъмни духовни сили, създаващи хаос и стремящи се да възпрат прокламирането на Добрите вести за Господ Исус Христос. Нашето внимание трябва да е повече насочено към духовното измерение, отколкото към материалния свят.

Но защо това се случва точно с Русия и Украйна? Можем да се фокусираме върху геополитическите фактори и да полемизираме безкрайно. Истината обаче е по-дълбока. Украйна често е наричана „житницата на Европа”. Наблюдавайки някои от духовните процеси в тази страна за години (растеж на църквите, изграждане на служители, изпращане на мисионери), мога с голяма увереност да заявя, че Украйна беше на път да се превърне в „духовната житница” на континента!

От своя страна страна, въпреки определени ограничения на религиозните свободи в страната, руската Църква нараства в брой и сила, давайки своя принос за евангелизирането на света. Ще дам само един пример: служението на Рик Ренер, с което имам честта да съм партньор, разпространява Евангелието по целия свят (включително в нации, в които то е забранено) от седалището си в Москва! Могат да се дадат много други примери за благодатта, дадена на руските църкви.

Също така, през 1889 година легендарният мисионер в Китай Хъдсън Тейлър получава свръхестествено видение за национално съживление, което ще разтърси Русия и ще прелее и в другите европейски нации точно преди завръщането на Господ Исус.

Сатана разбира много добре, че Бог има мащабни планове за тези два народа и затова прави всичко възможно, за да ги осуети. Какво обаче можем да направим ние като християни, за да осуетим неговия опит за „осуетяване”?

Преди всичко, трябва да осъзнаем, че основното измерение на конфликта е духовно и да използваме духовните си оръжия за разрешаването му. Едно от тези оръжия е усърдната молитва на праведните за това Божията воля да бъде установена на Земята такава, каквато е на Небето. Второ, дори и ако участваме в политически активизъм срещу войната, нека бъдем сигурни, че не демонизираме и отписваме цели нации. Бог има план и бъдеще както за Украйна, така и за Русия!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в