Какво точно е „благословението на Авраам”?

Какво точно е „благословението на Авраам”?

Много проповедници в нашите харизматични среди са ограничили значението му до „силата да просперираме и да трупаме богатство”.

Но нека погледнем по-отблизо поради каква причина точно Господ Исус стана проклятие за нас:

„Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“; така че БЛАГОСЛОВЕНИЕТО, дадено НА АВРААМ, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем ОБЕЩАНИЯ ДУХ чрез вяра.” (Галатяни 3:13-14)

Благословението на Авраам беше просто обещанието за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВЯТИЯ ДУХ (самия живот на Бог) НА ЧОВЕЧЕСТВОТО! Еремия, Езекил и Йоил са само някои от пророците, които го предсказаха.

Исус инструктира учениците Си да останат в Ерусалим, докато не получат ОБЕЩАНИЕТО НА ОТЕЦ (Деяния 1:4-5). Това се случи на Петдесятница.

Битие 24:1 казва, че Бог благослови Авраам във ВСИЧКИ НЕЩА.

Новозаветният еквивалент на това описание се намира в Ефесяни 1:3: „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места…”

Чрез дара на Святия Дух ни беше даден достъп до самия живот на Бог!

Така че, ако трябва, нека коригираме нашата теология и нека „не наливаме ново вино в стари мехове”.

Сподели в