Ключове към ефективна молитва и хваление

Ключове към ефективна молитва и хваление

Някои от най-неефективните молитви, които модерното християнсво използва, могат да бъдат причислени към категорията „Господи, аз ИСКАМ/НУЖДАЯ СЕ ОТ/ДАЙ МИ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ”. Такива достолепно звучащи  молитви могат да съставляват част от текстовете на добре продаваеми музикални албуми, да служат като бойни викове на големи християнски конференции, но в същността си са духовна безсмислица.

Когато беше кръстен в Святия Дух, всичко, от което се нуждаеш, за да бъдеш ефективен служител в/на Божието Царство, беше добавено към вечният живот в Христос, който ти прие при новорождението си. Бог няма какво повече да ти даде – Той ти даде Себе Си заедно с всичките си богатства! Така че престани да просиш от Него нещата, с които така щедро Той вече те е дарил, и започни да ходиш в реалността на Изкуплението, такава каквато е описана в Новия Завет.

Ти не се нуждаеш от повече от Бог, Той се нуждае от ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ! Днес ти си точно толкова близо до Него, колкото ТИ ИСКАШ ДА БЪДЕШ!

Специална бележка до водачите и участниците в църковни хорове и хваления:

Скъпи братя и сестри, бихте ли ни направили огромна богословска услуга, като престанете да се държите като духовни сираци, постоянно умоляващи Бог „да слезе от небето и да се движи” в службите ни?! Стига с тези безсмислици; ние сме под Новия Завет!

Ако си новороден вярващ, БОГ ЖИВЕЕ В ТЕБ! Това означава, че ако християнинът отиде някъде, Бог отива там заедно с него! Няма нужда да го умоляваш да „разкъса небесата, да слезе и да се движи сред нас”. Противно на заглавията на популярни религиозни продукти, Той не е Бог, Който се крие! Духът Му пък никога не е преставал да се движи!

Моля ви, престанете да разпространявате неверие и погрешни доктрини чрез някои от песните си! Ако нямате нещо хубаво и ВЯРНО да изпеете на/за Бог, по-добре не пейте нищо!

Бъдете благословени в Името на Исус!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в