„Кой е този необрязан филистимец?!“

„Кой е този необрязан филистимец?!“

Библията говори за човешкия гняв като за част от нашата паднала природа, определя го като едно от делата на плътта (Галатяни 5:19-21), заповядва ни да го държим под контрол (Ефесяни 4:26) и ни предупреждава за последиците, ако пропуснем да направим това.

„Вие знаете това, възлюбени мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи; защото човешкият гняв не върши Божията правда.“ (Яков 1:19-20)

От друга страна обаче, виждаме, че гневът на Бог прави точно обратното – изпълнява Неговата праведност.

„Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: „На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“ Но: „Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден – дай му да пие; защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“ (Римляни 12:19-20)

Ако погледнем чисто статистически, Библията говори много повече за Божия гняв, отколкото за човешкия. Божият гняв е реакция срещу всяко предизвикателство към Неговата праведност (включваща и реда, който Той е установил във Вселената) и святост. В Стария Завет виждаме отново и отново, че гневът на Бог срещу враговете Му беше причината Той да поставя Духа Си върху някого, като го мотивира да освободи Израел.

Един конретен пример, който искам съвсем накратко да разгледаме, е реакцията на Давид, когато той чу Голиат да се подиграва на войските на Живия Бог.

„И Давид проговори на стоящите при него мъже: Какво ще стане с онзи, който порази този филистимец и премахне укора от Израил? Защото кой е този необрязан филистимец, за да хвърли презрение върху войските на живия Бог?“ (1 Царе 17:26)

Думите на Давид съдържаха както изненада, че няма мъж от Израилевата армия, който да се противопостави на Голиат, така и непоклатима увереност, че гигантът е „сигурна плячка“. Изразът „необрязан филистимец“ показва, че поради липсата на завет с Бог, врагът му нямаше духовна протекция и името му предстоеше да бъде прибавено към статистиката на жертвите, което и стана.

В Новия Завет нашата битка не е срещу плът и кръв, а срещу детронираните духовни сили на сатана.

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. (Ефесяни 6:12)

Въпреки че врагът ни е духовен, гореспоменатият принцип на канализиране и изявяване на Божия гняв към враговете Му продължава да бъде валиден. Повечето от най-ефективните Божии служители знаят как да го прилагат.

Аз също съм научил някои неща… Когато служа на хора, не се водя от чувства и усещания, а от вярата си в Бог и в истинността на Неговото слово. Има моменти обаче, когато сякаш влизам на определени места в Духа, където знам, че победата е гарантирана.

Едно такова място е ЛЮБОВТА НА БОГ КЪМ НЕГОВОТО СЪЗДАНИЕ. Друго такова място и предмет на настоящата статия е ГНЕВЪТ НА БОГ КЪМ НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ. За разлика от човешкия гняв, Неговият не е мотивиран от злонамереност или чувство на безпомощност. Мотивацията идва от любовта Му към човека и се изразява в разрушаването на всеки хомот (грях, болести, демонична опресия и т.н.), който победеният вече противник се опитва да задържа върху човечеството, чиято свобода Господ Исус откупи с кръвта Си! Като послушни Божии деца и Христови последователи, нека и ние да служим на другите от това място на несекващ триумф! Когато се конфронтираме с демони, болести и видимо неразрешими ситуации, нека да извикаме заедно с Давид:

„Кой е този необрязан филистимец, за да хвърли презрение върху войските на живия Бог?!“

Тогава нека позволим гневът Му да бъде излят чрез нас върху враговете Му и освободим скъпоценните души!

П.С. За по-подробно изучаване на темата за гнева препоръчвам тематичния показалец на АБВ Библия, където можете да изледвате всички библейски пасажи, касаещи човешкия и Божия гняв.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в