Коя е „правата вяра“? (12) – „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата…“

Коя е „правата вяра“? (12) – „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата…“

В предната част разгледахме третото блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на четвъртото:

„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“ (Матeй 5:6)

Думата „правда“ в този стих е всъщност думата „праведност“. Ходещите в пътя на правата вяра са хора, които осъзнават, че сами по себе си не притежават праведност, като разпознават, че Бог е единственият „праведен“. Но за тях не е достатъчно само да признават своята недостатъчност спрямо Божието съвършенство – те искат да бъдат хора, които носят Божията праведност в себе си и тя да се проявява чрез тях в света около тях.

В следващата част ще разгледаме петото блаженство, посочено от Господ Исус в Неговата Проповед на планината.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в