Коя е „правата вяра“? (14) – „Блажени чистите по сърце…“

Коя е „правата вяра“? (14) - „Блажени чистите по сърце...“

В предната част разгледахме петото блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на шестото:

„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.“ (Мат. 5:8)

Думата „чист“ в този стих идва от старогръцката дума καθαρός [катарос], която означава също „очистен, неопетнен, непорочен, невинен“ (2513 в Старогръцко-български речник на Новия Завет, 2010 г.). Други библейски речници добавят и следните разширени тълкувания: „без добавки; отделен (изчистен) от примеси; без примеси и нежелани елементи; очистен от Бога, т.е. свободен от замърсяващото (опетняващото) влияние на греха“.

Този стих посочва най-голямата придобивка за онези, които са гладували и жадували за праведност – чисто сърце, което ги прави способни да виждат Бога, т.е. да имат близко общение с Него. Това е новозаветно потвърждение на истина, която Давид разкрива в Псалм 15, когато пита: „Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее на Твоя свят хълм?“. Очите на Господа винаги са търсили сърца, „съвършено разположени към Него“ (2 Летописи 16:9), вместо едно ритуално поклонение, и това е тайна, която Давид още по време на Стария завет е знаел: „не искаш да Ти принеса жертва; всеизгаряния не са Ти угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце, съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш“ (Псалм 51:16-17). В Матей 15:19-20 и Марк 7:21-23 Исус потвърждава колко по-стойностна е чистотата на сърцето от религиозните ритуали, като посочва, че това, което осквернява човека, са нещата, които излизат от сърцето като зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око,  гордост и безумство. Това са нещата, които ни правят неспособни да имаме близко общение с Бога, и това са нещата, от които ходещите в правата вяра гладуват и жадуват да бъдат очистени.

В следващата статия ще разгледаме седмото блаженство от Проповедта на планината.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в