Коя е „правата вяра“? (15) – „Блажени миротворците…“

Коя е „правата вяра“? (15) - „Блажени миротворците...“

В предната статия разгледахме шестото блаженство, което Господ Исус посочва в Своята Проповед на планината. Нека сега обърнем вниманието си към седмото:

„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.“ (Матей 5:9)

Бог е Бог на мира. Когато човечеството изпадна в грях, се превърна във враг на Господа, но Творецът активно потърси помирение с нас и постигна целта Си чрез жертвата на Исус на кръста. Когато ходим в правата вяра, започваме все повече да приличаме на нашия Небесен Баща, защото чрез Духа Си Той прави така, че Неговите желания и копнежи да станат наши. Така започваме да копнеем да довеждаме все повече хора до помирение с Бога чрез вяра в Исус, както и да бъдем инструмент в Божията ръка, чрез който Той довежда до пълнота освещението на Своето Тяло, Църквата.

В следващата статия ще обърнем внимание на осмото блаженство от Проповедта на планината.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в